Drop Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Skal en stor nationalpark bestå af grisestalde, grillbarer og grantræer? Eller skal en ny nationalpark indeholde noget af landets ypperste natur med grønne ådale, dybe løvskove og vide sletter?

18. januar 2015

Svaret er enkelt for Danmarks Naturfredningsforening: Naturen skal have 1. prioritet i en nationalpark. Parkerne skal med deres rige natur udgøre hjørnestenene i et landsdækkende grønt netværk.

Og det er langt fra sagen i det forslag, der ligger til en Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget fra fem nordsjællandske kommuner vil snarere give en erhvervs- og turismepark end en park med rig natur, mener DN. Så enten skal parken udvides eller helt droppes.

- Hvis danskerne skal have noget ud af deres nationalparker, så skal de indeholde noget af nationens ypperste natur. Her er det afgørende, at naturen ikke ligger i små klatter rundt i hjørnerne af parken, men derimod udgør store sammenhængende områder. her skal naturen udvikles efter klare mål. I forslaget til Kongernes Nordsjælland er naturen ikke en prioritet, men snarere en biting. Forslaget er så skrabet, at vi ikke kan støtte parken i den foreliggende udgave, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Få men afgørende protester

I Nordsjælland har planerne om en nationalpark mødt massiv modstand fra de berørte lodsejere. Derfor er Nationalpark Kongernes Nordsjælland skrumpet fra at udgøre næsten 40.000 hektar til nu at udgøre godt 24.000 hektar. Forklaringen er, at de private arealer nu ligger på omkring 2.000 hektar, hvor et tidligere forslag har lydt på omkring 15.000 hektar.

- Det er tankevækkende, at nogle få lodsejerne i Nordsjælland har kunnet nedlægge veto mod, at deres jord kommer indenfor nationalparkens grænser. Dermed har politikerne reelt givet nogle ganske få retten til at beslutte om en hel nation skal have denne nationalpark. Vi anbefaler, at miljøministeren skærer igennem og udvider arealet, så naturindholdet bliver bedre, siger Bisschop-Larsen. Ingen lodsejere i de øvrige nationalparker har haft denne særlige vetoret.

Borgerne ønsker nationalpark

Lodsejerne står da også stort set alene med modstanden. Det viser en Gallup, DN, fik foretaget i 2013. Her bakker tre ud af fire borgere i Region Hovedstaden op om at lave en nationalpark. Et borgertopmøde i 2005 viste, at 94,2 procent af borgerne i Nordsjælland mente, at det var en god idé med en nationalpark.

Miljøminister Kirsten Brosbøl oplyser i en pressemeddelelse, at hun nu vil granske, hvorvidt de fem kommuners forslag lever op til kravene i Nationalparkloven. Her er det første formål netop, ”at skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning.”

Læs de fem nordsjællandske borgmestres forslag (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATIONALPARKER. Det skal være et bombardement af sanserne at besøge en nationalpark. Det er er lyden af skræppende gæs, af biernes summen, duften af blomster og bøgeskov, smagen af skovsyre og vilde hindbær, der skal fylde. Ikke grillbarer og grisestalde.

Ingen danske parker af international format

Danmark har i for vejen tre nationalparker. Ingen af disse lever op til de internationale krav (IUCN) til en nationalpark.

Hovedårsagen er, at Danmark er et af verdens tættest udnyttede lande med et landbrug, der breder sig over 62 procent af det danske areal. Hertil kommer byer og veje. Dermed fylder naturen meget lidt og ligger meget spredt.

Med en Nationalpark Kongernes Nordsjælland, var det oprindelig meningen at skabe og sikre større sammenhængende naturområder.

Men selv om ideen om en nationalpark i Nordsjælland blev lanceret for mere end ti år siden, er det ikke lykkedes at blive enige med svineproducenter og andre store jordbesiddere om at få inkluderet noget af deres jord i nationalparken.

Det er blandt andet derfor, at der er så mange huller i det forslag, borgmestrene har indleveret.

Kilde: Dagbladet Politiken

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk