Bilka støtter Brug Låget

 

Bilka logo

 

Fra den 9. januar og indtil Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling den 17. april 2016 sætter Bilka ekstra fokus på emballage, affald og genanvendelse, og hjælper med at brede det ud til hele den danske befolkning.

Siden 2015 har Bilka og Danmarks Naturfredningsforening samarbejdet om Brug Låget og Affaldsindsamlingen, da det er vigtigt for Bilka at passe på naturen og miljøet i Danmark.

Målet med Brug Låget kampagnen er at sende et klart signal ud om, at plastaffald er en ressource, som kan genanvendes. Rent praktisk går kampagnen ud på at indsamle plastiklågene fra Arlas mælkekartoner, aflevere dem i Bilka, og genanvende plastikken til nye produkter – i dette tilfælde omsmeltes lågene til nye Arla mælkekasser.

Bilka stiller alle sine 18 varehuse til rådighed som opsamlingssted for mælkelågene, udlodder 72 gavekort af 1.000 kr. til låg-samlerne, og sørger for at lågene bliver sendt til omsmeltning hos plastgenanvendelsesfirmaet Aage Vestergaard Larsen A/S. Og med et samlet salg på omkring 6,5 mio. mejeriprodukter med plastiklåg fra Bilka’s varehuse, er de en vigtig spiller ift. at huske forbrugerne på, at plastikaffald er en ressource, som kan genanvendes.

Danmarks Naturfredningsforening ser fremtid i genanvendelse

Om Bilkas initiativ, siger Susanne Herfelt, direktør i Danmarks Naturfredningsforening:

- Vi er glade for den fokus, som Brug Låget sætter på, at vi kan genanvende plastik til nye produkter. Mælkekartoner har jo længe indeholdt plastik, fordi det beskytter mælken. Med initiativet fra Arla og Bilka viser vi, at dele af denne plast kan genanvendes i stedet for at blive brændt i affaldsforbrændingsanlæg. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Dialogen med dansk erhvervsliv er meget vigtig for Danmarks Naturfredningsforening, for her kan foreningen hjælpe virksomhederne til at få en mere miljøvenlig produktion, og det har en stor betydning for Danmarks natur og miljø i fremtiden.

Om Brug Låget samarbejdet siger Bilka-direktør Mark Nielsen:

- I Bilka er vi glade for at være med i indsamlingen, fordi vi med den meget synlige placering af indsamlingskartonerne i vores 18 hypermarkeder gør det nemt for danskerne at aflevere deres mælkelåg, og dermed er vi alle med til at passe på miljøet.”

Bilka og Arla Øko Harmonie støtter via Brug Låget-initiativet Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling ved at donere alle affaldssækkene til deltagerne i årets affaldsindsamling – i genbrugsplast, naturligvis.

En stor tak til Bilka for deres støtte.

Se kampagnen "Brug låget" på Bilkas hjemmeside

Læs mere om ...

... hvad et eventpartnerskab kan gøre for din virksomhed.

Læs om eventpartnerskab