Ny undersøgelse: Kun hver fjerde kommune har en strategi for biodiversitet

Regeringen har lagt en stor del af ansvaret for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten over til kommunerne. Men der er hverken krav til eller rammer for kommunernes arbejde. En undersøgelse, DN har foretaget, viser, at kun 24 kommuner har en klar plan for, hvordan de vil løse opgaven.

29. januar 2015

Ifølge EU's og FN's 2020-mål, som Danmark har tilsluttet sig, skal tabet af biodiversitet standses inden 2020. I Danmark har kommunerne siden kommunalreformen haft ansvar for naturbeskyttelse og naturpleje samt haft til opgave at planlægge i det åbne land. Alt sammen væsentlige faktorer for biodiversiteten.

Med Danmarks Nationale Biodiversitetsstrategi Naturplan Danmark slås det fast, at en stor del af opgaven ligger hos kommunerne. Men kun 25 procent af de 98 danske kommuner har politikker, handlingsplaner eller strategier, der fastlægger mål og handlinger, som skal sikre bedre vilkår for biodiversiteten i kommunen. Det viser en undersøgelse, som DN netop har foretaget.

- Jeg er positivt overrasket over, at så mange kommuner, trods manglende krav, har lavet en biodiversitetsplan. Men det er selvfølgelig langt fra nok. Regeringen er nødt til at skabe en fælles retning og ensartet indsats ved at fastlægge bindende mål. Ellers når vi simpelthen ikke målet, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun uddyber, at en biodiversitetsstrategi sætter mål og retning for kommunernes arbejde, og at man får mest natur for pengene ved at basere sin indsats på viden om, hvor naturen trænger mest.

Forskel på kommunerne

DN's undersøgelse viser blandt andet, at de tre folkerigeste kommuner; København, Århus og Aalborg alle har en biodiversitetsstrategi, mens de tre mindste (Læsø, Fanø, Samsø) ingen har.

Undersøgelsen afslører også et dilemma: Kun få af de naturrige kommuner har vedtaget en strategi og handlingsplan for biodiversitet – højst sandsynligt, fordi der er tale om lavt befolkningstal og dermed færre ressourcer.

- Undersøgelsen giver anledning til at opfordre regeringen at lave bindende målsætninger for biodiversiteten i Danmark. Desuden skal de motivere kommunerne til at arbejde for at vende tilbagegangen i biodiversiteten, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hent undersøgelsen (pdf)

Kontakt for yderligere oplysninger:
Journalist i DN Eva Frydensberg Holm, tlf: 20667235

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kort hvilke kommuner der har strategi for biodiversitet
 

Om undersøgelsen

DN har i december 2014 spurgt alle danske kommuner, om de har en politik, strategi eller handleplan for at vende tilbagegangen i biodiversiteten. Kortet viser resultatet af undersøgelsen.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk