Den Danske Naturfond er nu i gang

Den Danske Naturfond er i dag gået i gang med arbejdet for naturen. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening, der ser frem til, at naturen kommer i centrum.

28. Januar 2015

Et bredt flertal i Folketinget vedtog før jul loven om Den Danske Naturfond. I går afholdte fonden sit første møde med den nye bestyrelse med formand Lauritz Holm-Nielsen for bordenden.

- Vi har alle glædet os meget til at komme i gang med den spændende opgave med at forbedre den danske natur, og vi ved, at der er store forventninger til vores arbejde. Jeg er glad for, at den samlede bestyrelse har en stærk sammensætning, og at vi har samlet så meget viden og erfaring i forhold til natur, erhvervsliv, forvaltning, økonomi og formidling.  Jeg synes, at vi på den baggrund er rigtig godt rustet til opgaven, siger Lauritz Holm-Nielsen i en pressemeddelelse.

Naturen taber terræn

Danmarks Naturfredningsforening ser også frem til, at arbejdet for naturen nu endelig kommer i gang.

 - Naturen har i årtier været fuldstændigt underprioriteret. Resultatet er, at naturen taber terræn og det bliver stadigt vanskeligere at rette op på det faktum. Den Danske Naturfond har biodiversitet som hovedformål og er vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Det betyder, at fonden kan skabe varige naturforbedringer. Men vi minder om, at fondens indsatser ikke kan stå alene, men skal være et supplement til de tiltag regeringen har ansvaret for at iværksætte for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Og her har vi stadigt meget til gode, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

 - Vi ser også frem til at fondens rådgivningspanel kommer på plads, og vi bidrager meget gerne til det fremadrettede arbejde med at finde de bedste løsninger for naturen.

Naturfonden har en startkapital på 875 mio. kr. og er etableret i et samarbejde mellem staten, Villum Fonden og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden har en uafhængig bestyrelse.

En plan for naturen er ikke nok 

Danmarks Naturfredningsforening efterlyste sammen med en række andre grønne organisationer i sommeren 2013, at regeringen kom i gang med en egentlig indsats for naturen. Naturfonden er foreløbigt det eneste initiativ, der faktisk er kommet i gang.

- Vi ser frem til, at også den bebudede Naturplan Danmark bliver vedtaget og kommer i gang. Vi ved at det bliver en hård kamp at få reelt indhold i planen, så den faktisk vil gøre en forskel for naturen i et land, der stort set er dyrket fra kyst til kyst. Men planen udstikker retningen og rammerne. Så skal vi nok være klar til overalt i landet at presse på for, at indholdet kommer til at gøre en forskel, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fakta

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af miljøministeren, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond i fællesskab.

Formand for bestyrelsen er Lauritz Holm-Nielsen, der er direktør for det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing (SDC) og tidligere rektor for Aarhus Universitet.

Den øvrige bestyrelse består af 6 medlemmer: Rektor Per Holten-Andersen, koncerndirektør Bente Overgaard, tidligere koncerndirektør Lise Kingo, tidligere departementschef Karoline Prien Kjeldsen, direktør Jørn Jespersen samt tv-vært og forfatter Frank Erichsen.

Staten bidrager med 500 mio. kr. til fonden, Villum Fonden med 250 mio. kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kr. Staten finansiere herudover opstarten med 49 mio. kr. ekstra.

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk