Et stykke istid er fredet

Vil du vandre en tur på en af istidens højdedrag og forestille dig smeltevandsfloderne skære sig ind i landskabet? Så kan dit næste udflugtsmål være Søheden Skov i Nordjylland, som netop er blevet fredet. Søheden Skov tilbyder en unik naturoplevelse for hele familien.

28. januar 2015

I Brønderslev Kommune ligger Søheden Skov, der nu er fredet for sin unikke naturværdi. Det er et skovklædt og stærkt kuperet landskab på den Jyske Ås - en 28 kilometer lang højderyg dannet i istiden med bakketoppe på op til 138 meter. Fredningen har stor rekreativt værdi med et fint stinet, der leder besøgende igennem hele området og videre til den tilstødende fredning, Nybølle Bæk. 

Enighed om stor natur

Det er Danmarks Naturfredningsforening og Brønderslev og Frederikshavn Kommuner, der i et tæt samarbejde har fredet Søheden Skov.

Formålet er, at værdierne i den storslåede natur og det unikke istidslandskab forbliver uberørt fremover, siger fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch:

- Vi freder for at passe på, at naturen ikke går tabt. Landskaberne, der er vigtige elementer af vores historie, skal vores børn og børnebørn også kunne opleve. Vi vil nemlig gerne åbne naturen for alle, der har lyst til at gå på opdagelse i smukke og spændende naturområder. Og her i Søheden Skov kan man virkelig få sig en god dag med fantastiske naturoplevelser.

Overnat i naturen

Naturstyrelsen, Brønderslev Kommune og flere naturvejledere har sammen rejst over 1. mio. kr. til forbedringer i Søheden Skov og det tilstødende fredede naturområde, Nybølle Bæk. Med beløbet etablerer Naturstyrelsen og kommunen nye træstier, en picnicplads og anlægger overnatningsmuligheder med nye shelters på Hærvejsruten, der går lige igennem området. Forhåbentligt bliver det store naturområde et foretrukket mål for familieskovtur og arrangementer.

Også Naturvejlederne får glæde af faciliteterne, der forbedrer undervisningsmuligheder for skolebørn, fortæller Naturvejleder Mads Birkholt Nielsen på Naturstyrelsens hjemmeside:

- På naturskolen i Søheden Skov glæder vi os meget over de gode undervisningsmuligheder vi får i skoven. Vores naturarrangementer er velbesøgte, og skolernes børn elsker at komme herud i undervisningen.

Bæredygtig træproduktion – også i fremtiden

Da fredningen blev rejst i 2012 var det både for at sikre de naturmæssige og landskabelige værdier i området. Det var også for at skabe en bæredygtig træproduktion.

Fredningen understøtter den nuværende bæredygtige skovdrift og sikrer, at skoven også i fremtiden bliver drevet ekstensivt - uanset skiftende politiske vinde, afslutter fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch.

Tag med på tur

Læs mere om ture og arrangementer i Søheden Skov på Brønderslev Kommunes hjemmeside

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fredning
FREDNING. Søheden Skov blev fredet ved årsskiftet 2015. Det er et smukt og spændende udflugtsmål at gå på opdagelse i for hele familien. 


KORT. Søheden Skov, 9750 Østervrå. 

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk