Affaldsstrategi mangler stærke virkemidler

Regeringens nye strategi for affald genbruger gamle penge og mangler stærke virkemidler, mener Danmarks Naturfredningsforening.

4. januar 2015

Regeringen har i dag offentliggjort en ny strategi for affaldsforebyggelse, som nu bliver sendt i høring. 

Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at regeringen endelig kommer med en strategi, men savner stærkere virkemidler i strategien.

- Hvis det her for alvor skal rykke noget, så skal der være nogle konkrete virkemidler, som kan få ting til at ske. Det er fint, at man laver nogle partnerskaber, som kan diskutere mulige løsninger i fremtiden, men vi savner altså nogle stærke konkrete virkemidler, som kan rykke nu og her. Det kunne for eksempel være den grønne afgiftsreform, som regeringen har med i sit regeringsgrundlag, siger miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Christian Poll.

- Vi havde forventet et nyt pantprojekt, for eksempel med elsparepærer, mobiltelefoner eller bæreposer, for det har været under opsejling længe, men pant er blot nævnt som noget, fire nye partnerskaber kan drøfte. Der er ellers fantastiske erfaringer med pant i Danmark, siger Christian Poll.

Ingen nye penge

Helt overordnet vil regeringen etablere en såkaldt task force, der skal undersøge de tænkelige barrierer for omstillingen i retning af en cirkulær økonomi samt lægge op til regelforenkling, hvor det måtte være nødvendigt.

Ifølge Strategien for affaldsforebyggelse vil der i 2015 være 700 mio. kr. til rådighed for projekter, der baner vej for virksomheders omstilling til større ressourceeffektivitet.

Det er dog ikke nye midler, men penge i eksisterende fonde og programmer bevilget over de seneste års finanslove.

- Hvis vi for alvor vil væk fra brug-og-smid-væk-samfundet og i gang med den cirkulære økonomi, så skal der økonomiske virkemidler til, siger Christian Poll.

Et år forsinket

Det er et krav fra EU, at de enkelte lande skal lave en strategi for affaldsforebyggelse. Den skulle have været lavet allerede den 12. december 2013, men regeringen har overskredet deadline med mere end et år.

- Der er blevet arbejdet med den her plan i rigtig lang tid, så vi kunne godt have ønsket lidt større konkrete initiativer, siger Christian Poll.

Du kan læse mere om affaldsstrategien på Miljøministeriets hjemmeside

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kontakt