Renere vand giver færre ederfugle

Årtiers indsats for renere vand i Europa begynder nu at bære frugt. I takt med, at landbruget bruger mindre gødning, er havet blevet renere. Det ses blandt andet af, at antallet af ederfugle nu begynder at finde et naturligt leje. Årsagen er, at fuglenes foretrukne føde, muslinger, ikke længere er så talrige. DN opfordrer til at holde fast i miljøkravene til landbruget.

11. februar 2015 

En stor fed musling - opvokset på landbrugets enorme forurening af næringsstoffer til havet. Det er guf for en ederfugl. Da forureningen var på sit højeste omkring midten af 1980’erne og frem til omkring 1990 toppede bestanden af ederfugle med rundt regnet en million individer fra Holland mod sydvest over Danmark og Østersølandene til Finland i nordøst.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening, DOF. Foreningen citerer en af forskerne bag den danske undersøgelse, Karsten Laursen, seniorforsker på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Mindre forurening af havet

- Bestanden af ederfugle har i årtier været begunstiget af et stort gødningsforbrug. Efter at forureningen af havmiljøet er blevet mindre, er der ikke så meget føde til dykænderne i form af muslinger. Og så falder bestanden af ederfugle til et niveau, der strengt taget kan betragtes som mere naturligt, end det var tilfældet i årene, da forureningen toppede, siger Karsten Laursen. Nyheden fra forskerne om det renere vand får Danmarks Naturfredningsforening til at opfordre til, at der nu holdes fast i den nuværende miljøpolitik:

- Der presses voldsomt på for at slække på miljøkravene til landbruget. Renere vand giver bedre balance og vi skal selvfølgelig ikke kaste årtiers store og dyre indsatser overbords. Det er tværtimod afgørende at EU-landene og landbrugserhvervet fastholder indsatserne, siger Henning Mørk Jørgensen, marinbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmark har meget vand

Danmark er særligt udfordret, når det gælder forurening af havet. For det første er havet omkring Danmark ikke velegnet til at modtage mange næringsstoffer på grund af den ringe vanddybde, som bevirker, at koncentrationer af næringsstoffer hurtigt bliver meget store og derved giver markante negative effekter på miljøkvaliteten. For det andet er dansk landbrug et af verdens mest produktive, og hvor der handles, spildes der - endda store mængder af næringsstoffer til vandmiljøet.

Bo Riemann og Jacob Carstensen, professorer ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet advarer ligeledes mod at give lods for ny forurening af havet. I en kronik i Politiken skriver de to forskere:

"Efter mere end 25 års indsats i form af vandmiljøplaner og andre handlingsplaner kan det nu dokumenteres, at der er sket markante forbedringer i miljøkvaliteten i havet omkring Danmark…. Øgede udledninger af næringsstoffer vil derfor modvirke 25 års indsats for at forbedre havmiljøet på et tidspunkt, hvor de første frugter af indsatsen er ved at vise sig.”

Læs artiklen fra DOF

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


MILJØ. Årtiers indsatser for at nedbringe forurening fra blandt andet landbruget bærer nu frugt og det indebærer blandt andet at bestandene af ederfugle er på retur. Årsagen er, at deres foretrukne føde, muslinger ikke længere kan feste på en overflod af næringsstoffer og derfor også bliver færre.

FAKTA OM VANDPLANERNE

Der er indsatser for kystvande/fjorde, søer, vandløb, spildevand, miljøfremmede stoffer og grundvand.

Indsatserne bidrager til, at Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv.

I alt skal der bruges ca. 4,6 milliarder kroner på et bedre vandmiljø.
Ca. 2,8 mia. kr. vil blive brugt på indsatser, heraf forventes 50-55 procent finansieret af EU’s landstriktsprogram og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. .
Ca. 1,8 mia. kr. til spildevandsindsats primært fra vandtaksterne.

Planerne sendes i seks måneders høring inden jul, og endelige planer skal vedtages inden udgangen af 2015.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk