Ny undersøgelse: Naturen bevarer liv på landet

Mens politikerne vil give lods for mere byggeri på landet, viser ny undersøgelse, at landboerne bor på landet på grund af nærhed til naturen. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler politikerne at lytte til borgerne i stedet for at bygge løs i landdistrikterne.  

12. februar 2015

Naturen er den vigtigste årsag til, at landboere vil bo på landet. Det viser en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening. Resultatet flugter med Danmarks Naturfredningsforening opfordring til at styrke naturen og sikre bedre adgang til den. Modsat er der stærke krav fra politisk side om at lempe Planloven og derved åbne op for mere byggeri og flere veje i landdistrikterne.

Hellere natur end butik

"Hvor vigtigt er afstanden til følgende, når du skal afgøre, hvor du bosætter dig?". Sådan lyder spørgsmålet YouGov har stillet på vegne af Kommunernes Landsforenings blad Momentum. Her svarer 72 pct. af byboerne, at der skal være adgang til en dagligvarebutik, mens 57 pct. peger på naturen som en vigtig faktor.

Anderledes ser det ud for landboerne. Her svarer hele 74 pct., at afstand (eller nærhed) til naturen som afgørende for, hvor de bosætter sig. Mulighed for dagligvareindkøb er kun en topprioritet for 51 pct., mens afstand til praktiserende læge blot er vigtigst for 45 pct. af de adspurgte landboere.

- Undersøgelsen viser jo, at det er enøjet at fastholde, at en lempelse af Planloven med endnu mere byggeri og endnu flere veje til følge alene skulle give levende landdistrikter. Politikerne skal i stedet begynde anerkende de enorme værdier, der ligger i naturen. Vi skal således understøtte og udvikle naturen og sikre borgerne bedre adgang til den frem for at afvikle den, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ikke alle veje fører til naturen

Hvor går man tur med sin hund, hvis man bor på landet? Hvor cykler eller løber man? Hvor går man med barnevognen? Ofte lyder svaret: På landevejen. Ikke blot er naturen på et "all time low. Forskere fra Københavns Universitet har påvist, at adgangen til naturen forsvinder. Den klassiske markvej på vej væk, og med den forsvinder også en af lokalområdets vigtigste fysiske forbindelser til landskabet og naturen udenom.

En af forskerne bag undersøgelsen Ole Hjorth Caspersen siger til Realdanias kampagne "Stedet Tæller":

"Landskabet og naturen er et væsentligt element, når det handler om at gøre et område mere attraktivt for nogle grupper af befolkningen. Det at kunne gå, løbe eller cykle i naturen er med til at øge livskvaliteten og den fysiske og mentale velfærd. Og dermed kan bedre tilgængelighed til skov, mark og eng potentielt være med til at modvirke nedgang i befolkningstallet lokalt. Eller måske endda få flere til at flytte på landet."

Turister kommer efter natur

Ikke kun landboerne er glade for naturen. Omkring 70 procent af de turister, der året rundt holder ferie i Danmark, angiver naturen som et hovedmotiv for at holde ferie i Danmark, viser regeringens Vækstplan for Turisme fra 2014.

- Vi er kommet i en situation, hvor hver eneste ledig plet i Danmark skal udnyttes og give afkast. Det betyder, at vi mister natur og det betyder, at vi har sværere ved at få adgang til den. Jeg håber, at politikerne vil lytte til de utallige undersøgelser, der viser, at naturen er et gode i sig selv, siger Bisschop-Larsen. 

Læs mere

DN's arbejde for naturen i det åbne land

Undersøgelsen i Momentum

Artiklen fra "Stedet tæller"

DN's Gallup om danskernes holdning til byggeri ved kysten

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATUR. Frem for at lukke det åbne land med mere spredt byggeri og lukkede markveje, skal politikerne på Christiansborg se potentialet i naturen. Alle undersøgelser viser, at naturen trækker både borgere, såvel som turister til landdistrikterne.

Nærhed til naturen holder landboere på landet

Momentum, der er Kommunernes Landsforening blad, fik stillet spørgsmålet: "Hvor vigtigt er afstanden til følgende, når du skal afgøre, hvor du bosætter dig?"

Nedenfor er procentvis angivelse af dem, der har svaret 'i høj grad vigtigt' og 'i meget høj grad vigtigt'. Kilde: Momentum/YouGov

1 Natur (fx skov, strand, marker) 74
2 Dagligvareindkøb 51
3 Praktiserende læge 45
4 Jobmuligheder for mig 42
5 Jobmuligheder for min ægtefælle/kæreste 41
6 Skole 35
7 Familie 33
8 Sygehus
33
9 Skadestue
31
10 Venner 29
11 Idrætsfaciliteter
29
12 Daginstitution 27
13 Kommunalt sundhedshus/akutplads 26
14 Bibliotek 20
15 Brandstation 20
16 Uddannelsestilbud 19
17 Forsamlingshus/kulturhus 19
18 Ældrecenter 18
19 Politistation 15

Beboere i hovedstadsområdet og større byer lægger størst vægt på indkøbsmuligheder. Her er det cirka tre ud af fire. Læs historien "Fra tomt til grønt" om, hvordan Vestervig fik ryddet op og skabte nærhed til naturen: Kilde "Stedet Tæller"

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk