Nye lokale naturråd

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil oprette en række lokale naturråd. Rådene skal sikre lokal forankring, når Naturplan Danmark de kommende år skal rulles ud over landet. Også Danmarks Naturfredningsforening har efterspurgt lokale naturråd sammen med et nationalt naturråd.

19. februar 2015

I dag har et flertal i Folketinget stemt Naturplan Danmark igennem. Dermed er der for første gang nogensinde nu lagt rammer for en langsigtet indsats for naturen i Danmark. Som en del af naturplanen skal der etableres et grønt danmarkskort – eller et grønt naturnetværk.

Det grønne netværk skal skabe sammenhæng mellem de store og små naturområder, der i dag ligger spredt og derfor taber kvalitet og naturrigdom. Det er i forbindelse med dette netværk, at miljøministeren nu foreslår at nedsætte lokale naturråd. 

DN's folk parate

- Vi er glade for forslaget om at etablere lokale råd. Vi ved af erfaring, at nye initiativer på natur og miljø-området kan møde stor modstand lokalt og dermed kan der gå år, uden at vi kommer videre. Det kan naturrådene være med til at løse op for og vi er parate til at stille folk til naturrådene, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Han forventer, at de vandråd, der blev etableret landet over i forbindelse med gennemførelsen af vandplanerne skal danne forbillede for de nye naturråd. I så fald vil rådene få en bunden opgave med at udpege naturområder, der skal indgå i det grønne danmarkskort og her er det afgørende, at det bliver områder af med stort naturindhold. Naturrådene kan dog ikke løfte opgaven alene, mener DN.

Hvor er naturen egentlig

Foreningen efterlyser, at der løbende følges op på fremdriften, for eksempel som et led i Landsplanredegørelsen og at Grønt Danmarkskort fremhæves som en national interesse i planloven og tildeles sit eget kapitel på linje med de øvrige nationale interesser. Desuden skal det af kommuneplanen fremgå, hvilke interesser der skal sikres på de enkelte arealer inden for Grøn Danmarkskort.

- Vi er et et stærkt opdyrket naturfattigt land. Det er derfor vigtigt, at vi nu sikrer de arealer med størst naturpotentiale og det skal eksperterne være med til. Vi ser derfor gerne, at der etableres et nationalt Naturråd, som inspirerer og understøtter aktørerne og dokumenterer netværkets fremdrift, siger Michael Leth Jess.

Foreningen arbejder desuden for at få flere incitamenter til at virkeliggøre Grønt Danmarkskort: Blandt andet peger foreningen på en reduktion af jordbeskatningen for arealer i netværket, jordfordeling og målretning af landbrugsstøtten til arealer i netværket uden for Natura2000 områderne.

Læs hele høringssvaret (pdf)

Læs mere om Naturplan Danmark

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk