Venstre-udspil er kysttyveri

Det er rent kysttyveri, hvis strandbeskyttelsen ophæves og der bygges ved strand og vandkant. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der kalder et nyt udspil fra Venstre om at lempe på strandbeskyttelsen for en mulig vindersag for nogle få, men en tabersag for nationen.

25. februar 2014

Venstre vil lempe reglerne, så det bliver nemmere at bygge inden for den 300 meter smalle brede strandbeskyttelseslinje. Strandbeskyttelsen holder ellers strand og klitter fri for ny bebyggelse og er en slags kystsikring på land. Derudover ønsker Venstre at ophæve kystnærhedszonen, der strækker sig fra de 300 meter og yderligere 3 kilometer ind i landet, hvor man skal tage hensyn til kystlandskabet når man bygger. I stedet skal de almindelige regler for landzone gælde her. Venstre vil desuden rulle regeringens stramninger af planloven tilbage.

- Det er ikke kun kysttyveri, men også et generationstyveri af de helt store. Vi har i mange år formået at beskytte det, andre lande har solgt ud af. De frie ubebyggede kyster er vores største naturarv og de uspolerede kyster bliver mere og mere værd. Nu skal det sættes over styr for de få til skade for de mange. Tag dog fat der, hvor det vil batte i stedet og få ryddet op i de mange små kystbyer, der i dag forslummer. Det efterspørger turisterne og det vil gøre byerne langt mere attraktive at bo i, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, DN. Foreningen håber, at de andre borgerlige partier forstår, at arvesølvet er i spil og sætter hælen i.

Folket står værn om kysterne

Modsat Venstre ønsker danskerne at stå værn om vores unikke kyster. Uanset partifarve mener 89 procent af danskerne, at det er vigtigt for Danmark, at vi beskytter de ubebyggede kyster og den frie kystnatur. Og hele 93 procent synes, at den danske kyst er attraktiv for dem, fordi der er fri adgang til den. Det viser en Gallup fra efteråret 2014. Venstres udspil kommer tillige få måneder efter partiet indgik en aftale med regeringen om ny vækstplan, der giver bedre muligheder for at bygge ved de danske kyster. Og forslaget kommer midt mellem ansøgningsrunderne til de ti såkaldte pilotprojekter, der giver tilladelse til at bygge ved vandkanten ti forskellige steder i landet:

- Når politikere peger på planlov, strandbeskyttelseslinje eller kystnærhedszonen som en del af de aktuelle udfordringer, er det mest udtryk for ukendskab, magtesløshed i forhold til yderområdernes udfordringer og manglende reel interesse for vores fælles fysiske omgivelser. At sælge ud af Danmarks mest unikke natur – de frie kyster – er muligvis en vindersag for de få, men det er en tabersag for nationen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Plads til byggeri

Der er i dag allerede 250 reservationer langs kysterne, hvor kommunerne bare kan gå i gang med at bygge. Desuden er der i dag rig mulighed for at bygge højbede, lægge fliser eller bygge carport. 3 ud af 4 ansøgere, fik dispensation i 2014 og dermed uden videre lov til at bygge inden for strandbeskyttelsen.

Det er danskerne generelt ikke begejstrede for. 83 procent er enige eller overvejende enige i, at det bør være et krav, at naturen kompenseres via naturgenopretning eller naturpleje, når man ”bruger” noget natur til for eksempel hoteller og restauranter. For eksempel via naturgenopretning og naturpleje. Det viser den Gallup, DN fik udført i efteråret 2014.

Læs Venstres udspil her

Bebyggelse ved kysten skal også gavne naturen

DN's høringssvar til lovforslaget om de 10 forsøgsprojekter ved kysten (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Vestkysten
KYSTER. Danmark er et af de sidste lande i Europa, der ikke har solgt ud af kystnaturen. Dermed har danskerne hidtil undgået et nordjysk Costa del Sol på Skagens Gren.
 

Støt vores arbejde for de frie kyster og Danmarks natur
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Gallupundersøgelse

Danmarks Naturfredningsforening har fået Gallup til at spørge danskerne om deres holdning til, at der nu åbnes op for at bygge ti steder lang vandet og i klitterne.

 • 89 procent af danskerne er enige eller overvejende enige i, at den danske kyst er attraktiv for dem fordi, de kan opleve ubebyggede kyster med fri natur.
  Se svar (pdf)
 • 93 procent af danskerne enige eller overvejende enige i, at den danske kyst er attraktiv for dem fordi der er fri adgang.
  Se svar (pdf)

I forbindelse med regeringens 10 forsøg for at fremme udviklingen af danske turisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen er svarene:

 • 88 procent af danskerne er enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt for Danmark at vi beskytter de ubebyggede kyster og den frie kystnatur
  Se svar (pdf)
   
 • 83 procent af danskerne er enige eller overvejende enige i, at det bør være et krav, at naturen samtidig udvikles og kompenseres, når man ”bruger” noget natur til for eksempel hoteller og restauranter. Det kunne for eksempel ske ved naturgenopretning og naturpleje.
  Se svar (pdf) 

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?