Drikkevandet skal beskyttes bedre

Det Miljøøkonomiske Råd konkluderer i ny rapport, at der er behov for at beskytte drikkevandet bedre mod sprøjtegift

26. februar 2015

Det Miljøøkonomiske Råds formandskab i dag har præsenteret en ny rapport, der konkluderer, at der er behov for bedre beskytte vores drikkevand bedre mod sprøjtegift.

Formandskabet fremhæver, at det først og fremmest halter bagefter med at få udpeget de drikkevandsområder, som er særligt følsomme overfor sprøjtegift. De anbefaler derfor, at der bliver sat ekstra skub på udpegningen af de særligt følsomme områder.

Samtidig påpeger de, at 30 års målsætninger om at halvere forbruget af sprøjtegift i landbruget endnu ikke har givet noget resultat.

Danmarks Naturfredningsforening hilser forslaget om en øget drikkevandsbeskyttelse velkomment.

- I et lille land med 6 millioner mennesker, og et omfattende, industrialiseret landbrug, er det ikke nogen selvfølge, at grundvandet er rent, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Selvom talrige regeringer har forsøgt at nedbringe forbruget af sprøjtegift, så er det ikke lykkes, og derfor er der behov for en ekstra indsats, og det er glædeligt, at formandskabet nu melder ud, at der er behov for at styrke indsatsen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Mere skov skal beskytte drikkevandet

Foruden konklusionerne om sprøjtegift og kvælstof, så fremhæver rapporten, at skovrejsning og ny natur er den bedste måde at beskytte de områder, hvor vi indvinder drikkevand. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det mere effektivt end aftaler med landmænd, der blot reducerer forbruget af gødning og sprøjtegift.

Det er især tæt på de store byer, hvor vi indvinder drikkevand, at skovrejsning giver gevinst i det regnskab. Skov og natur giver os ikke kun rent vand i fremtiden, det giver os også frisk luft og naturoplevelser – det de miljøøkonomiske vismænd kalder "rekreativ værdi".

- Det er sund fornuft for vandværkerne at etablere grundvandsskov, og så er det jo en ekstra gevinst, når naturen kan bidrage på samfundets økonomiske bundlinje, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Regeringsudspil går rette vej

Samtidig med rapporten fra de miljøøkonomiske vismænd, har regeringens valgt at præsentere en række nye initiativer på drikkevandsområdet. Det drejer sig om ni konkrete initiativer, som bl.a. skal styrke overvågningen af grundvand og beskyttelse af drikkevand.

Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at regeringen nu vælger at sætte penge af til at beskytte drikkevandsboringerne i hele landet.

- Det er en indsats, vi har efterlyst længe, så det vil vi gerne rose regeringen for, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Samtidig er der fundet penge til skovrejsning i drikkevandsområderne de næste tre år. Det er helt i tråd med både Danmarks Naturfredningsforenings og miljøøkonomernes anbefalinger.

Danmarks Naturfredningsforenings glæder sig samtidig over, at Miljøministeriet endelig har fået kortlægningen på plads for de sandjorde, der er følsomme over for sprøjtegift. Nu mangler der blot kortlægningen på lerjord, som udgør halvdelen af landets areal.

Der er dog flere ting i regeringens udspil, som kunne have været mere ambitiøse.

- Vi havde gerne set, at regeringen havde fjernet stopklodsen for grundvandskortlægningen i 2020. Vi ved jo, at der vil være brug for at beskytte grundvandet i de kommende årtier. Vi efterlyser også et generelt forbud mod sprøjtegift i de områder, der bliver udpeget omkring drikkevandsboringerne. Her er det helt op til den enkelte kommune, hvor meget der skal beskyttes, og det synes vi ikke vandforsyningerne kan være tjent med, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs mere: DN's holdning til, hvad der bør gøres for at beskytte drikkevandet

Hent DN's publikation, der dokumenterer, hvordan det står til med det danske grundvand og drikkevand

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


DRIKKEVAND. Ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd konkluderer, at der er behov for bedre beskyttelse af vores drikkevand. Danmarks Naturfredningsforening hilser forslaget om øget beskyttelse velkommen.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk