Kan Danmark blive 100 procent økologisk?

Danmarks Naturfredningsforening har lavet et regnestykke, der viser, at det hverken vil koste arbejdspladser eller indtjening i landbruget at omlægge til 100 procent økologi.

27. februar 2015

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden, og landbruget i Danmark har en afgørende aktie i at nå målet om en rig natur og et rent miljø.

Men det konventionelle landbrug har over de sidste mange år oplevet en nedadgående spiral, hvor gælden er vokset, samtidig med at flere og flere arbejdspladser flytter til udlandet.

Anderledes ser det ud for økologien, som buldrer frem overalt i verden. Den internationale efterspørgsel efter økologiske varer er steget med 12 procent fra 2012 til 2013, viser en ny rapport fra det schweiziske forskningscenter FIBL. Dermed er det globale marked for økologi nu på 470 mia. kroner.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet en beregning af, hvad det vil betyde, hvis dansk landbrug over en årrække på 20-30 år blev omlagt til 100 procent økologi.

- Vi mener, at der er behov for at skabe en debat om mulighederne for økologi. Flere og flere vælger økologi, når de står ved køledisken, alligevel falder det økologiske areal i Danmark. Det virker til, at der her er nogle muligheder for både at få mad og drikkevand uden gift, en bedre natur og en ny indtjeningsmulighed for landbruget. Den debat vil vi gerne puste mere liv i, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Koster ikke arbejdspladser

Hovedkonklusionerne i regnestykket er, at det hverken vil koste arbejdspladser eller indtjening i det danske landbrug, hvis man omlægger til 100 procent økologi.

- Vores udregninger viser, at det kan lade sig gøre at tage hensyn til vækst og beskæftigelse, samtidig med at man opnår betydelige gevinster i form af mindre gift i naturen og bedre forudsætninger for en rig natur, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.
Forudsætningerne i regnestykket er, at der udtages 400.000 hektar landbrugsjord, som i dag dyrkes. Det svarer til en sjettedel af landbrugsarealet i Danmark.

Færre svin – flere grønne enge

En omlægning til økologi vil samtidig betyde, at der vil blive produceret væsentlig færre svin, end der gør i dag. Hvor der i dag produceres 19 mio. svin om året, så vil det tal falde til under 6 mio. om året i et hundrede procent økologisk scenarie.

- Samlet set, vil det give nogle store miljøgevinster, og dermed en langt mindre pres på naturen. Men indtjeningen vil være cirka den samme, for prisen på økologisk svinekød er næsten tre gange højere end for konventionelt produceret svinekød, siger Thyge Nygaard.

Økologien vil samtidig betyde, at der skal dyrkes langt mindre korn til foder, end der bliver brugt i dag. Til gengæld vil der blive brug for flere grønne græsmarker til de fritgående dyr.

Store gevinster for naturen

Samlet set vil det være en lang række gevinster. Naturen vil lettes for sprøjtegifte. Samtidig vil der blive udtaget 400.000 hektar, hvoraf 200.000 hektar vil være lavbundsarealer, det kan for eksempel være arealer tæt på vandløb, og det vil forbedre vandmiljøet og give naturen mere plads.

- Det er arealer, som i forvejen er dårlige at dyrke for landmanden, men som kan være gode for naturen. Udtagningen af lavbundsarealer vil begrænse udledningen af næringsstoffer i vandmiljøet og gøre det muligt at nå de reduktionsmål, som der er opstillet i vandområdeplanerne, siger Thyge Nygaard.

En omlægning til økologi vil samtidig betyde, at landbruget sparer de 8,45 mia. kroner, som det årligt koster at importere pesticider, gødning og soja fra udlandet.

Hent DN's regnestykke: Kan det betale sig at omlægge til økologi? (pdf)

Du kan deltage i debatten om andre veje for landbruget her

Regnestykket bliver præsenteret i forbindelse med en konference om nye veje for landbruget, som afholdes fredag den 27. februar på Nationalmuseet.
Læs mere om konferencen 

 


LANDBRUG. Skal vi have færre grise og flere grønne enge, spørger Danmarks Naturfredningsforening i et nyt debatoplæg, der viser, at det ikke er økonomien, der sætter en stopper for et bæredygtigt landbrug.

Landbrug

Landbruget er det erhverv, som har størst betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark.

Det danske landbrugs udledning af kvælstof og fosfor er skyld i alvorlig forurening af naturen og vandmiljøet. Halvdelen af de danske åer og næsten 90 procent af fjorde og kystområder er i dag under EU´s standarder for god økologisk tilstand.

Men prisen for det intensive landbrug er høj, og det er miljøet og borgerne i det omliggende samfund som betaler.

Prisen er også høj økonomisk. Almindelig konventionel landbrugsproduktion er en dårlig forretning, og dansk landbrug overlever i dag kun på grund af massiv økonomisk støtte fra EU og fra den danske stat.

DN ønsker et landbrug i balance. I balance med naturen og i balance med samfundsøkonomien. Et landbrug, der giver plads til mere natur, som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores vandmiljø og som behandler husdyrene værdigt.

Kontakt

Thyge NygaardThyge Nygaard
Landbrugspolitisk medarbejder

31 19 32 55
tny@dn.dk

Kontakt

Kasper Pihl Møller
Presserådgiver

26 81 62 28
kpm@dn.dk