Ny motorvej skaber ikke vækst

Hærvejskomiteens seneste undersøgelse af behovet for en midtjysk motorvej viser, at erhvervslivet ikke tror på, at en ny motorvej vil bringe vækst. Det er desuden en undersøgelse med store svagheder, påpeger Danmarks Naturfredningsforening (DN), der ikke mener, Hærvejskomiteen kommer med valide argumenter.

26. februar 2015

Hærvejskomiteens undersøgelse skal dokumentere behovet for en midtjysk motorvej, men undersøgelsen er simpelthen for ensidig, mener Ann Berit Frostholm, naturpolitisk medarbejder i DN.

- Udspillet fra Hærvejskomiteen søger at underbygge drømmen om, at motorveje giver vækst til erhvervslivet. Men undersøgelsen viser det modsatte. Kun lidt over halvdelen af de adspurgte 625 virksomheder i undersøgelsen tror på, at en ny motorvej vil skabe vækst i deres egen virksomhed. Det drejer sig faktisk kun om 6 procent af virksomhederne i de tre regioner.

Derfor mener DN ikke, at Hærvejskomiteens undersøgelse kan bruges som grundlag for en fornyet diskussion om en midtjysk motorvej:

- Vi kommer ikke tættere på en beslutning, for undersøgelsen bringer ikke ny og lødig viden. Vejdirektoratets undersøgelse fra 2013 står endnu uimodsagt og viser stadig, at trængselsproblemerne ikke vil løses med en ny midtjysk motorvej, siger Ann Berit Frostholm.

Virksomhederne tror ikke en motorvej bringer vækst

12 procent af erhvervslivet i Midt-, Vest- og Nordjylland har deltaget i Hærvejskomiteens undersøgelse. Seks procent af virksomhederne i de tre regioner tror på, at en ny motorvej vil skabe vækst i deres egen virksomhed. Samtidig er vigtige brancher som landbrug og skovbrug stærkt underrepræsenteret i undersøgelsen med mindre end 5 procent, oplyser Ann Berit Frostholm, der har nærlæst undersøgelsen.

- Undersøgelsen har yderligere den svaghed, at den alene fokuserer på erhvervslivet og en selektiv del af erhvervslivet i det Midt-, Vest- og Nordjyske. Jeg hæfter mig også ved, at erhvervslivet spørges om, hvad der er attraktivt for borgerne. Det havde været mere reelt, at spørge borgerne selv om de ønsker en motorvej igennem deres naturområder.

Ny midtjysk motorvej løser ikke trængselsproblemer

Ifølge Ann Berit Frostholm omfordeler motorveje alene vækst fra en egn til en anden som eksempelvis i det tidligere Storstrøms Amt. En ny motorvej vil derfor give vindere og taber hos erhvervslivet, og trængselsproblemerne på E45 vil ikke blive løst, men blot udskudt i maksimalt 10 år. Det viser Vejdirektoratets analyser fra 2013. Og naturen vil under alle omstændigheder blive den store taber, fastslår DN’s naturpolitiske medarbejder Ann Berit Frostholm:

- Det er helt sikkert; en ny motorvej gavner hverken naturen eller de værdifulde landskaber, som skal tiltrække turister. Vi står over for en global klimakrise og et omfattende tab af natur, som kan ses og måles, også i Danmark. Vi er nødt til at tænke bæredygtigt – ikke kun hvad der kan give økonomisk gevinst for nogle få virksomheder.

Naturen taber værdi

Uanset hvilken af de tre foreslåede linjeføringer, man ser på, så vil ca. 20 procent af strækningen være beliggende i områder med værdifulde landskaber, og motorvejsanlægget vil inddrage store naturarealer. Det er i strid med transportforliget fra 2009 og internationale aftaler om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Læs mere om DN's holdning til en ny midtjysk motorvej

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Forskellige muligheder for placering af ny midtjysk motorvej
LINJEFØRING. Her er der forslag om at placere en ny midtjysk motorvej. Klik på billedet for at se hele kortet.

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm