Danmarks fjerde nationalpark hedder Skjoldungernes Land

Danmark Naturfredningsforening ønsker tillykke med den fjerde danske nationalpark. Foreningen håber, at Nationalpark Skjoldungernes Land på Sjælland vil få det danske nationalparkprojekt til at træde i karakter.

27. februar 2015

Nationalpark Skjoldungernes Land rummer et fjordlandskab ved Roskilde Fjord med holme, øer, smukke dale og store skovområder ved Bidstrup. Området er rigt på kulturhistorie. Nationalparken er en realitet efter ti års arbejde.

Stor lokal indsats

- Vi glæder os over endnu en nationalpark, som er et resultat af et stort og engageret arbejde, som lokale kræfter har lagt for dagen, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Han understreger, at det bliver den kommende bestyrelses hovedopgave at forholde sig til, hvordan de med den foreliggende værktøjskasse også kan udvikle naturværdierne på de mange privatejede arealer der indgår i nationalparken. Et fokus på fremme af naturoplevelserne vil på sigt også trække flere turister til området og gavne det lokale erhvervsliv.

Med Nationalpark Skjoldungernes Land er Danmarks fjerde nationalpark en realitet. Ingen af de danske parker lever op til de internationale krav til en nationalpark - dertil er der for lidt natur i parkerne. Men Danmarks Naturfredningsforening håber, at det vil ændre sig med tiden:

Mere natur i parkerne

- Vi håber, at Nationalpark Skjoldungernes Land vil få det danske nationalparkprojekt til at træde i karakter og demonstrere at danske nationalparker skabes både for at bevare og forandre, så naturens vilkår forbedres, siger Leth Jess. Danmarks Naturfredningsforening er ikke alene om at efterlyse et løft for naturen i nationalparkerne.  Statsrevisorerne konkluderede i december 2013, "at Miljøministeriets faglige og styringsmæssige rammer for nationalparkerne ikke har været helt tilstrækkelige til at sikre, at nationalparkerne på længere sigt kan styrke og udvikle naturen.”

De tre andre danske nationalparker er Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet. Naturstyrelsen behandler i øjeblikket en ansøgning fra fem nordsjællandske kommuner om at etablere en nationalpark i Nordsjælland.

Nationalpark Skjoldungernes Land ventes at blive indviet i slutningen af marts måned, oplyser Miljøministeriet.

Læs mere om Nationalpark Skjoldungernes Land på projektets hjemmeside

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Særløse overdrev
NY NATIONALPARK. Særløse overdrev er en del af den nye Nationalpark Skjoldungernes Land. Foto: Nationalparkprojekt Skjoldungelandet

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk