Danmarks smånatur har det elendigt

Grøftekanter, pletter af hede og naturenge tømmes for liv. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Årsagen er typisk, at de små naturarealer ligger klods op af de dyrkede marker og presses i bund af gødningsstoffer og sprøjtegifte. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer kommunerne til at tænke de små naturområder ind i det nye grønne netværk, der de kommende år skal rulles ud i landskabet. 

5. marts 2015

At naturen i Danmark er under alvorligt pres er ingen hemmelighed. Men nu forskerne fundet de naturtyper, der rammer bunden: Den lille og ubeskyttede natur i form af små pletter heder, grøftekanter, levende hegn og småskove hører til de mest forarmede i Danmark. Det fastslås i en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Det er første gang forskerne har undersøgt naturens tilstand i de såkaldte småbiotoper. I kombination med større naturområder og skove skal disse småpletter af natur i følge Naturstyrelsen udgøre en grøn infrastruktur, som er med til at sikre indholdet af vilde dyr og planter i landskabet. 

For små. For isolerede

- Disse små og ubeskyttede områder er vigtige for den biologiske mangfoldighed i et land, der er så hårdt opdyrket som Danmark. Derfor opfordrer vi kommunerne til styrke småbiotopernes sammenhæng med kerneområderne i landskabet, når de i de kommende år skal rulle det netop vedtagne grønne naturnetværk ud i kommuneplanerne, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

For eksempel spiller grøftekanterne en væsentlig rolle som naturarealer, hvorfra dyr og planter kan spredes og overleve. Fra grøftekanterne kan f.eks. firben, frøer og salamandere overleve, spredes og finde nye egnede lokaliteter. Danmarks Naturfredningsforening har for nyligt afdækket, at hundredvis ældgamle og biologisk særdeles vigtige diger er forsvundet i landskabet - fjernet for at gøre markblokken større. Det er typisk sket uden, at myndighederne har grebet ind. 

Danmarks dårligste natur

Forskerne bag rapporten skriver:

"Sammenlignet med øvrige udyrkede naturarealer rangerer småbiotoperne blandt de mest kulturpåvirkede og forarmede natur i Danmark. De problemer, resten af naturen har fra landbrugsdriften i form af eutrofiering (luftbåren ammoniak), pesticider (sprøjtegifte), dræning og tilgroning, er i småbiotoperne mangedobbelt.”

- Vi har den en rapport efter den anden, der siger det samme: Vores natur forarmes. Det er afgørende, at vi nu får skabt den plads og sammenhæng, der gør, at nedgangen i naturen vendes. Det er der kun politikerne til at gøre og vi håber derfor, at samtlige partier i Folketinget nu kan støtte op om den nye Naturplan Danmark og det grønne danmarkskort, der netop skal sikre dette, siger Michael Leth Jess.

Mens smånaturen altså rammer bunden, så kræver Danmarks øvrige natur også betydelige indsatser fremover. Det viser en ny rapport fra EU. Status for DK er blandt andet, at 80 pct. ud af de 60 naturtyper, DK har ansvar for at beskytte, er i ugunstig bevaringstilstand- altså svækkede. Kun 5 pct. af naturtyperne er i OK bevaringstilstand.  

Hent rapporten fra DCE (pdf)

Læs mere om kampen for digerne

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


GRØFTEKANT. Firben og frøer presses hårdt i grøftekanterne. På den en side kører landmanden med gødning, gift og gylle. På den anden side kommer kommunen og fælder med maskiner og spreder vejsalt.

Smånatur

Agerhønen et godt eksempel på en art, der er helt afhængig af småbiotoper, skel og hegn, hvor den har sin rede i vissent græs. Agerhønen lever året rundt indenfor et ret begrænset område, hvor den skal finde skjul og føde for både voksne og kyllinger. Agerhønsekyllingerne lever af insekter, de voksne fugle af frø. Variation og udbud af disse fødeemner er størst omkring levende hegn og andre småbiotoper. Bestanden er gået kraftigt tilbage i Danmark i de sidste 5o år med et fald på ca. 100.000 til 20.000-30.000 par.

Lovgivning
Småbiotoper i det åbne land er oftest så små, at de ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven, bortset fra vandhuller på 100m2 og derover, samt vandløb der er udpeget som §3 vandløb. Desuden er gravhøje og andre fortidsminder omfattet af beskyttelse iht. museumsloven kapitel 8a . Bevarelse af agerlandets småbiotoper er derfor kun i begrænset grad reguleret af lovgivning.

Kilde: Naturstyrelsen

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk