Kommuner sylter naturafgørelser

Det er ikke sjældent, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) må klage over det samme overgreb på natur og miljø både to og tre gange. Simpelthen fordi kommunerne ikke efterkommer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser.

18. marts 2015

Når en kommune giver tilladelse til at bygge eller udvide eksempelvis et landbrug, så undersøger DN tilladelsen for at sikre, at natur, miljø og landskab respekteres. Vurderer DN, at loven udfordres, sendes sagen til vurdering hos Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis de giver afslag, får kommunen besked på at bringe sagerne i orden, før de giver tilladelse.
Men det sker ikke sjældent, at en kommune blot udsteder en ny tilladelse, som overtræder de selvsamme bestemmelser, som sagen blev afvist på.

DN sidder med flere af den type bygge- og landbrugssager – og er nogle gange nødt til at klage over den samme sag, med de samme overtrædelser, både to og tre gange.

- Det er ikke usædvanligt, at vi klager over samme tilladelse tre gange. Det sker flere gange om året, siger Annette Eigaard, som er natur- og miljøpolitisk medarbejder hos DN.

- Og det er dyrt for samfundet. Myndighederne er jo nødt til at blive ved med at behandle sagerne, siger hun.

Nej, nej og atter nej


Et eksempel er en sag på Læsø, hvor Frederikshavn Kommune tre gange har givet tilladelse til, at en minkfarmer udvider sin farm. Hver gang er der blevet klaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

I alle tre tilfælde har kommunen givet tilladelse ud fra en paragraf for små husdyrhold, hvor tilladelsen i stedet burde gives efter en anden paragraf om større husdyrhold, hvilket Natur- og Miljøklagenævnet også påpegede i afvisningen af kommunens tilladelse nummer to.

Også andre steder i landet har kommuner givet tilladelser på et lovgrundlag, som Natur- og Miljøklagenævnet allerede en gang har afvist at tillade.

På Vembvej ved Holstebro har kommunen eksempelvis tre gange givet tilladelse til at bygge et hus ude i et område med særlige landskabelige værdier i lang afstand fra det hus, som oprindeligt stod på grunden. Alle tre gange har DN klaget, to gange har de vundet. Den sidste gang blev tilladelsen annulleret af kommunen.

I Faxe Kommune har man på en strandgrund ved Faxe Ladeplads to gange givet tilladelse til at opføre et boligbyggeri - selvom Natur- og Miljøklagenævnet allerede første gang sagde, at det ikke var en mulighed.

Kommune: Vi gør vores bedste

Nævnsformand Pernille Christensen fra Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke udtale sig om, hvor mange sager af denne type, nævnet har, da de ikke har ført statistik med sagerne.

Hos Holstebro Kommune, forklarer Flemming Lebert, natur- og miljøchef, at de, selvom sagen fra Vembvej måske kan se sådan ud, ikke strør om sig med tilladelser.

- Vi har ikke siddet nogen afgørelser overhørig. Det er altid et skøn i forhold til den konkrete sag. Der er forskellige vurderinger, siger han og erkender, at kommunen godt kunne være mere restriktive, men at de samtidig forsøger at se hver sag som et samlet projekt, som skal tilgodese alle.


- Vi kan godt leve med, at vi en gang imellem taber en sag i Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet er meget restriktivt, og derfor prøver vi sagerne af en gang imellem, forklarer han.

At kommunerne prøver systemet af og forsøger sig med sager, som rækker ud over, hvad loven kan rumme, er for meget, mener Annette Eigaard, for der er ikke tale om enkeltstående tilfælde.

- Det sker så tit, at vi tænker: Hov, det var lige godt utroligt, at man som kommunal myndighed ikke retter sig ind efter en myndighed som Natur- og Miljøklagenævnet, siger hun, mens hun forklarer, at kommunerne på den måde ser stort på de fælles spilleregler og på de langsigtede konsekvenser for natur, landskab og miljø.

Læs hele artiklen Avisen Natur og Miljø

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Paragraftegn med natur som baggrund
NATURENS ADVOKAT. Det er ikke usædvanligt, at Danmarks Naturfredningsforening bliver nødt til at klage over den samme tilladelse tre gange.

DN er naturens advokat

DN fungerer som naturens advokat i forhold til den måde, som Danmarks natur- og miljølovgivning administreres på.

DN har ret til at klage over myndighedernes afgørelser til Natur- og miljøklagenævnet.

Læs mere 

Kontakt

Annette Eigaard
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 42
aei@dn.dk