Stor udvidelse af svinefarm direkte i strandkanten

Skal en stor svinefarm kunne fordoble produktionen af svin direkte ned til Limfjorden? Nej, mener Danmarks Naturfredningsforening, der ønsker en stramning af loven om beskyttelse af stranden. Foreningen anser det som ude af trit med moderne naturbeskyttelse, at landbruget kan opføre nye store produktionsanlæg klos op af beskyttet natur.

19. marts 2015

På Mors har en landmand netop fået tilladelse til at udvide sin bedrift fra i dag 36.900 smågrise til 83.000 smågrise. Så der skal bygges til. Problemet er, at det enorme produktionsanlæg skal udvides ned mod vandkanten, der ellers i alle andre sammenhænge er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Industrianlæg i strandkanten

- Landbruget har en særstatus i forhold til den øvrige industri, og landbruget er det eneste erhverv, der kan udvide en stor svinefarm i strandkanten, oplyser Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, der mener, at politikerne skal se på den ulighed.

- Det er ikke udvidelsen, vi sætter spørgsmålstegn ved. Det er det faktum, at man kan fordoble sin produktion i et beskyttet område direkte ned til Limfjorden. Det er i den grad ude af trit med alt, hvad vi i dag ved om moderne natur og miljøbeskyttelse og når det kan ske, bør vi måske se på om loven skal strammes, siger Michael Leth Jess.

Han fortsætter:

- Sagen illustrerer den vanetænkning, der er, når kommunerne skal sikre vækst og arbejdspladser. Danmark er et tæt bebygget land, og det kræver særdeles god planlægning, når vi skal tilgodese erhvervsliv, infrastruktur og byudvikling på samme begrænsede areal. Det kræver, at kommunerne udviser rettidig omhu. Det mener vi ikke, er sket her.

Sart natur er truet af forurening

Foreningen mener, at Morsø Kommune kunne have afvist ansøgningen om anlægget. Gylletanke uden overdækning vil ligge tæt på Limfjorden, der i forvejen er stærkt belastet af næringsstoffer. Samtidig er der er i det nære og fjerne nabolag særligt beskyttede naturområder, § 3 beskyttet natur, den sjældne naturtype overdrev og Natura 2000-områder.

Også EU har kig på den utilstrækkelige danske natur og miljøbeskyttelse. I en netop offentliggjort rapport konkluderes det, at Danmark halter langt bagud, når det gælder natur- og miljøindsatserne. Der peges særligt på det ekstraordinære store landbrug i Danmark, og at de nuværende indsatser ikke er nok til at bremse tilbagegangen i naturen.

- Vi kommer ikke uden om at gøre noget ekstra for natur og miljø i Danmark. At give tilladelser til at udvide svinefarme, som den vi ser på Mors, er blot med til at gøre opgaven endnu større, pointerer Michael Leth Jess.

EU: Naturen i Danmark under massivt pres

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk