Ella Maria Bisschop-Larsen genvalgt som præsident i DN

Det er kærlighed til naturen, der driver værket, når Ella Maria Bisschop-Larsen igen sætter sig i spidsen for Danmarks største grønne organisation. Bisschop-Larsen er genvalgt til præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Det skete på foreningens repræsentantskabsmøde i Faaborg lørdag. 

21. marts 2015

Danmarks Naturfredningsforening fortsætter sit virke med Ella Maria Bisschop-Larsen i spidsen. Den 63-årige cand.scient. i biologi går dermed ind i sin tredje periode som spydspids for de næsten 125.000 medlemmer, der støtter Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturen.

Det skete uden modkandidat og de 230 deltagere i forårets repræsentantskabsmøde klappede deres fynske præsident ind den nye treårige periode. Selv er den genvalgte præsident taknemmelig for den tillid, der udvises hende og forklarer, hvorfor hun igen vælger at gå i fronten:

En hjertesag

- Jeg brænder for arbejdet for en rig natur og et rent miljø og har derfor været aktiv i Danmarks Naturfredningsforening i godt tyve år. Beskyttelse af natur- og miljø er ikke kun en mærkesag, men også en hjertesag for mig. Jeg drives af oprigtig indignation, når det sker overgreb på naturen og vi mister arter. Den flamme er min drivkraft. Men vi havde ikke kunnet løfte uden vores mange medlemmer og de hundredvis af frivillige, der hver dag udfører et stort og uegennyttigt arbejde for naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun understreger, at det er de lokale kræfter, der giver Danmarks Naturfredningsforening den tyngde og troværdighed, der gør, at den grønne dagsorden fylder i et samfund, der er stadigt mere præget af en vækstdagsorden.

Udfordringerne for den danske natur er håndgribelige. 90 procent af Danmarks internationalt prioriterede naturtyper og 39 procent af de tilknyttede arter har ugunstig bevaringsstatus. Samtidig er der politiske løfter om at lukke op for byggeri ved de danske kyster og for at lade landbruget bruge endnu mere kvælstof.

Natur naturligvis

- I Danmark er det svært at finde lydhørhed for, at vi skal bevare den biologiske mangfoldighed. Årsagen er, at naturen ofte ses som en form for vækstbarriere. Der ligger en stor opgave foran os i at få forklaret, at en rig og mangfoldig natur er en forudsætning for vores velfærd og velbefindende – ikke en forhindring, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs præsidentens naturpolitiske redegørelse her

Læs mere om Ella Maria Bisschop-Larsen

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Ella Maria Bisschop-Larsen på repræsentantskabsmødet
GENVALGT. Ella Maria Bisschop-Larsen har stået i spidsen for en af Danmarks ældste grønne organisationer i to omgange. Nu tager biologen fra Fyn endnu en treårig tørn i naturens tjeneste.

DN er en demokratisk forening

DN’s repræsentantskab er foreningens højeste myndighed og består af bestyrelsesmedlemmer fra DN’s lokale afdelinger fra hele landet samt nogle personligt valgte medlemmer.

På demokratisk vis beslutter repræsentantskabet foreningens kurs og arbejde et år ad gangen.

Repræsentantskabsmøderne er DN’s generelforsamling med den forskel, at repræsentantskabet har stemmeret og beslutter blandt andet, hvem der sidder i DN’s hovedbestyrelse, de faglige udvalg, hvilke emner DN skal arbejde med. Repræsentantskabet samles forår og efterår, hver gang et nyt sted i landet for også at besøge landets forskellige natur.

Den 21.-22. marts 2015 samlede DN sit over 200 mand store repræsentantskab i Faaborg på Fyn. Det var en weekend i demokratiets tegn med god stemning, taler, forslag, ændringsforslag og mange afstemninger.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk