Klimakommuner plantede Danmarks første borgmesterbryn

Der var ny skov på programmet, da borgmestre fra Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner mødtes i Slagelse i mandags. Dagen bød også på et møde med Klimaminister Rasmus Helveg Petersen.

24. marts 2015

Borgmestre fra Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner fik jord under neglene, da de mandag den 23. marts var samlet Slagelse.

Her skulle borgmestrene plante Danmarks første borgmesterbryn. Det er en del af et nyt skovrejsningsprojekt tæt på Slagelse by, hvor Slagelse Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen skal plante et areal på 300 hektar med skov.

Når hele skoven er 25 år, har den optaget 37.000 tons CO2 fra atmosfæren. Danmarks Naturfredningsforening har spillet en vigtig rolle i realiseringen af skovprojektet.

Du kan se video fra dagen i Slagelse her.


Borgmester i Hvidovre Helle Adelborg (A) stikker spaden i jorden. 

Hjælp fra skoleelver

Hvor borgmester fik hjælp til at grave, at en elev fra den lokale gartneriskole, hvor 30 elever var mødt frem for at hjælpe. Deres skole Selandia ligger tæt ved den nye skov.

Ved arrangementet deltog også præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, der er glad for, at det endnu engang lykkes at samle borgmestrene fra klimakommunerne til at mødes og diskutere muligeder for fremtiden og ikke mindst perspektiverne i klimaskov.

- Skovrejsning er et eksempel på, at klima og natur kan gå hånd i hånd. Skovrejsning kan både være godt for klimaet, det er et effektivt middel til at beskytte vores grundvand fra sprøjtegift, og det giver gode levevilkår for dyr og planter. Men samtidig er det jo en kæmpe gevinst, at der skabes en skov så tæt på byen, så borgerne let kan komme ud i skoven og nyde naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.


Borgmestrene på vej til plantning

Møde med minister

Klimakommunerne har en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere deres CO2-udledning med to procent om året, og hen over syv år er 77 af de 98 danske kommuner kommet med i ordningen.

Arrangementet for borgmestrene i klimakommunerne bød samtidig på et møde med Klima-, Energi-, og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, hvor formålet var en dialog om erfaringer med klimaindsatsen i kommunerne og samspillet med de nationale mål på klimaområdet.

- De danske klimakommuner er et godt eksempel på, at kommunerne har taget klimadagsordenen til sig. De har sparet meget CO2 gennem energibesparelser, og en del kommuner bruger det også som afsæt til at tænke klima bredere. Det er derfor godt, at der f.eks. også er kommet fokus på, hvordan skovrejsning kan hjælpe med at opfylde klimamålene. Kommunerne spiller en stor rolle, og jeg glæder mig til at mødes med borgmestrene for klimakommunerne for at diskutere fremtidens udfordringer og muligheder, udtalte Klima-, Energi-, og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) før mødet gik igang.

Læs mere om klimakommuner

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Slagelses borgmester, Sten Knuth (V), planter et egetræ
BORGMESTERBRYN. Slagelses borgmester, Sten Knuth (V), planter et egetræ til borgmestermødet i Slagelse.

Fakta om skovrejsning i Slagelse

  • Slagelse Kommune og Naturstyrelsen indgik i 2012 en aftale om at skabe et 300 hektar stort offentligt skov- og naturområde nord for Slagelse i løbet af de kommende 30 år. Skov- og naturområdet ligger tæt på byen, så det er let at bruge for Slagelses borgere.
  • De første 30 hektar er allerede opkøbt og vil blive plantet til i løbet af 2015. Indvielse af skoven vil ske i løbet af 2015. Skovarealet vil løbende blive udvidet efterhånden som mere jord bliver opkøbt.
  • Cirka halvdelen af arealet vil komme til at bestå af hjemmehørende danske træer (primært løvtræer), mens den anden halvdel vil bestå at vådområder, sletter og lysninger.
  • Skovrejsning er en ambition i Slagelses Kommunes klimaplan. Aftalen forpligter kommunen til at skyde 30 millioner kr. i skovrejsningsprojektet nord for Slagelse over en 30 årig periode. Naturstyrelsen er med til at finansiere køb af jord, og det er deres opgave at plante og passe det nye skov- og naturområde. Naturstyrelsen bliver ejer af skoven.

Kontakt

Kasper Pihl Møller
Presserådgiver

26 81 62 28
kpm@dn.dk