Natur er ikke en byttehandel

Nyt beslutningsforslag fra den borgerlige opposition vil opgive dele af naturen i landbrugslandet mod at fremme naturen i statsskovene. Danmarks Naturfredningsforening kalder det en uhellig byttehandel og en uhørt falliterklæring for blå bloks miljøpolitik.

9. april 2015

Mere biodiversitet i skovene skal ikke ske på bekostning af naturen i det åbne land. Men det er ellers det, den borgerlige opposition nu har fremlagt beslutningsforslag om.

Forslaget går ud på at afskaffe beskyttelsen af en række beskyttede naturområder i det dyrkede land mod at sikre mere urørt skov i statsskovene.

- Vi skal have langt bedre natur i skovene, hvor de fleste truede arter lever. Men det er en uhørt afvikling af naturen, hvis byttehandlen er at opgive store dele af den beskyttede natur i det åbne land. De arter, vi skal beskytte her, er jo nogle andre end de, vi skal beskytte i skovene. Med dette forslag foreslås reelt en begyndende afvikling af naturbeskyttelsen på det største areal i Danmark. Det er en uhørt falliterklæring for blå bloks miljøpolitik, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Beskyttelse ophæves

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativt Folkeparti og Liberal Alliance opfordrer regeringen til at udtage 20 procent af de danske statsejede skove inklusive dele af kommunernes og Forsvarets skovarealer.

Målet er ”at sikre optimale forudsætninger for at øge biodiversiteten med henblik på at undgå yderligere tab af Danmarks biodiversitet”. 20 procent af Danmarks statsejede skove svarer til ca. 25.000 ha. Men samtidig skal et tilsvarende areal af små moser, enge og heder ikke længere beskyttes af Naturbeskyttelseslovens § 3-områder og kan indgå i landbrugets dyrkning.

- Der er brug for indsatser både i skovene – såvel som i det åbne land. Vi anerkender, at naturen i landbrugslandet er stærkt forarmet. Men at opgive den blot fordi, man politisk i årtier har siddet på hænderne i forhold til at få naturen tilbage på fode er uhørt. Derfor opfordrer vi regeringen til nu at komme stærkt på banen med en langt klarere indsats for at beskytte vores natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Bedre skov efterlyses

Foreningen anerkender, at der skal udlægges et langt større areal i skovene til biodiversitet. Det kan ifølge foreningen gerne ske i de statslige skove, men reelt er der størst biodiversitet i de private skove. Regeringen har i forbindelse med Naturplan Danmark udlagt 250 ha til naturskov.

Danmarks Naturfredningsforening har kritiseret dette lavmål af ambitioner for skovnaturen og forventer at miljøministeren præsenterer helt andre ambitiøse mål i det ventede skovprogram.

Læs også blog: Naturen kan ikke handles


 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Eng i Vejle Ådal
§ 3 NATUR. Her ses en fersk eng i Vejle Ådal. Det er den type natur, der sandsynligvis vil komme i farezonen, hvis blå bloks forslag gennemføres.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Kasper Pihl Møller
Presserådgiver

26 81 62 28
kpm@dn.dk