Guide til at færdes på veje og stier i det åbne land

Se vores guide til, hvilke veje og stier du må færdes på i det åbne land.

Kvinde cykler på markvej
MARKVEJ. Du kan møde skilte, der forbyder adgang, men for det meste kan du færdes frit på veje og stier i det åbne land.

Hvis et område ikke ligger i byen, i bymæssig bebyggelse eller i et sommerhusområde, ligger det i det såkaldte åbne land.

I det åbne land kan du frit færdes på veje og stier til fods, på cykel eller i kørestol.

Ridning er også tilladt, medmindre ejeren har skiltet mod det.

Adgang til fods og på cykel kan kun forbydes med skilte, hvis:

  • det i særlig grad generer privatlivets fred
  • det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området
  • der er behov for at beskytte plante- og dyreliv
  • det er dage, hvor jagt eller intensivt landbrugsarbejde er i gang

Særligt for privatejede veje og stier

På private veje og stier kan ejeren desuden midlertidigt forbyde adgang på dage

  • hvor der holdes selskabsjagt
  • i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7, når der er bukkejagt
  • hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde

6 gode råd om at færdes i naturen

Andre guides

Læs om reglerne for at færdes

Skoven

Strande, kyster og klitter

Udyrkede arealer

6 gode råd

Hvad skal du være særlig opmærksom på, når du færdes i naturen?

Se vores råd

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem