Fredning af Rønneallé mellem Møldrup og Vester Tostrup

I foråret 2010 udgav Viborg Kommune et sparekatalog med spareforslag for 2011-2014. Ét af spa-reforslagene var at fælde en ca. 1.350 m lang og godt 90 år gammel allé af stynede seljerønnetræer, der forbinder Vester Tostrup og Møldrup. Dette faldt mange Møldrup-borgere for brystet, idet man er meget glad for denne allé, og før kommunesammenlægningen prioriterede Møldrup kommune pleje af alléen højt.

Alléen har derfor fremstået velholdt indtil for få år siden. I øjeblikket ses der manglende vedligehold, idet der nogle steder er udgåede træer. Viborg Kommune overvejede på et tidspunkt at fjerne de udgåede træer og kun genplante hvert andet. Senere kom så kommunens udmelding om at fælde hele alléen for at spare penge.

Forslaget om at fælde alléen resulterede i kritik fra mange sider, og det endte med, at forslaget blev taget ud af sparekataloget igen. Efterfølgende henvendte borgerne sig til DN Viborg med ønske om at få bistand til rejsning af en fredningssag for alléen. For at sikre alléen imod lignende fremtidige sparetiltag rejser Danmarks Naturfredningsforening nu fredningsforslag for alléen, der formodentlig er Danmarks ældste seljerønneallé.

Alléer er bevaringsværdige ud fra kulturhistoriske og landskabelige synspunkter. Allerede i 1922 gav HedeDanmark penge til vedligeholdelse af rønnealléen, hvilket kan ses som et udtryk for, at den også dengang havde betydning for Tostrup-Møldrups borgere.

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 
Se DN’s vision for Fremtidens natur i Viborg Kommune her