Natur og klimatilpasning

I løbet af blot 100 år vil de globale klimaændringer medføre et varmere klima, end Jorden har oplevet i flere millioner år. Vi står over for klimaændringer, der vil forløbe med en stor hastighed. Den danske natur er allerede i dag i en ringe forfatning. Og den tilstand bliver i de kommende år forværret som følge af klimaforandringerne.

Naturen er en del af løsningen

Mere natur, der hænger sammen, vil betyde, at dyr, planter og landskaber bliver robuste over for klimaforandringerne. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at en tredjedel af det danske areal skal være naturområder i 2030.

I boksen nedenfor kan du klikke dig videre og se, hvilken betydning klimaforandringerne får for naturen.