Giftfri Have - inspiration til lokale arrangementer

 

Invitér til humlebi-dag

Bier i naturen er vigtige, for at planter kan blive bestøvede og sætte frugter og bær. Men mange bier er truede og i tilbagegang. De små bestøvere, der får din have og naturen til at blomstre, har derfor brug for kærlig opmærksomhed. Du kan hjælpe bierne godt på vej ved at lade være med at sprøjte i din have, og hjælpe dem med føde og gode levesteder i haven.

Invitér børn og deres familier til humlebi-dag, hvor I sammen kan bygge bi-kasser få en snak om, hvorfor det er vigtigt at passe godt på bierne. Humlebidagen kan afholdes som et åbent, gratis arrangement. Lad evt. en lokal bi-ekspert fortælle om humlebiernes betydning for både mennesker og natur. Måske I også kan få en aftale om smagsprøver på honning. Børnene kan tage humlebi-kassen med hjem sammen med et diplom på, at de nu er 'humlebi-ambassadører', og giv familien en pose med blandede blomsterfrø, der er specielt egnet til at få besøg af humlebierne.

Bestil en arrangementspakke hos Lasse Jesper Pedersen, som har udviklet materialet. Du kan se indholdet, som vi kan tilpasse til din afdeling: Invitationpresseinvitation, drejebog med materialeoversigt, plakat, folder om humlebier, diplomvejledning til hvordan du bygger en humlebikasse og foldere om Giftfri Have

Læs om DN Lollands humlebi-dag i Maribo 17. maj 2015

 

Giftfri Have - Tjek den lille, men mangfoldige natur i din giftfrie baghave, byhave eller kolonihave

Hvor mange point scorer din have på biodiversitet?

Invitér på havevandring i en giftfri baghave, byhave, koloni- eller sommerhushave og få en snak om, hvordan den lille natur i haven trives og udvikler sig, når giftsprøjten lægges på hylden. Og hvordan den kan blive levested for endnu flere dyr og planter, hvis forholdene indbyder til det. Brug scorekortet og find ud af, hvor naturvenlig din have er i form af passende levesteder for flere forskellige arter – og hvad du eventuelt kan – og vil – forbedre.

Scorekortet er udviklet af forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet i forbindelse med en undersøgelse af, hvordan parcelhushaverne kan være med til at øge biodiversiteten.

Læs om undersøgelsen og rapporten
Se scorekort og folder om Giftfri Have og bestil dem hos Gitte Holmstrup

 

Invitér til Åben havelåge i uge 25 

Økologi er ikke kun noget, vi finder i supermarkeder eller i landbruget. Økologi er i haverne hos os selv. I uge 25 fejrer vi det røde Ø-mærke. Medlemmer af Praktisk Økologi og DN landet over åbner havelågen, inviterer indenfor i deres økologiske have og står klar med gode råd og inspiration. Invitér til Åben Havelåge i uge 25, evt. i samarbejde medlemmer af Praktisk Økologi.

Se eksempler på åbne havelåger på www.giftfri-have.dk

Opdateret 9. juni 2015 af Gitte Holmstrup, 2173 4820, gho@dn.dk

 

 

Kontakt

Lasse Jesper Pedersen
Klima- og Energipolitik
Miljøpolitik
 
31 19 32 34
lasse@dn.dk

Kontakt

Gitte HolmstrupGitte Holmstrup
Projektleder

31 10 95 37
gho@dn.dk