Nyheder juli 2013

Dusør for opklaring af giftangreb på rovfugle

31. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening udlover sammen med Bregentved Gods og Dansk Ornitologisk Forening en dusør på i alt 30.000 kr. til den eller de personer, der kan komme med afgørende oplysninger i sagen om forgiftet kød i naturen. Målet menes at være rovfugle.

Sommerfugle er i dramatisk tilbagegang

31. juli 2013
Antallet af europæiske sommerfugle i det åbne land rasler ned. Det Europæiske Miljøagentur, EEA, advarer om, det de dystre tal formentlig også gælder for den øvrige biologiske mangfoldighed i Europa. Danmarks Naturfredningsforening bekræfter samme udviklingen i Danmark og opfordrer til, at regeringen udnytter, at der netop nu er en unik mulighed for at kickstarte indsatser, der kan vende den aldrig før sete nedgang i naturen.

Find en ulv

30. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer nu i et brev sine medlemmer til at være med til at kortlægge, hvor ulvene er i Danmark. Foreningens ekspert, biolog Bo Håkansson, ønsker et overblik over ulvenes opholdssteder for der igennem at kunne råde bedst muligt, når det gælder beskyttelse af omgivelserne såvel som af ulvene selv.

Sæler skal ikke skydes

29. juli 2013
Det handler om at undgå konflikterne, ikke om at udrydde dyrearterne, siger Danmarks Naturfredningsforening, der afviser massenedskydning af sæler som urealistisk. I stedet bør fiskerne have støtte til bedre redskaber

Kystlandskab i Odsherred søges fredet

25. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare et rigt naturområde i Danmarks største sommerhuskommune. Derfor rejser foreningen nu et forslag om fredning for knap 100 ha mellem landsbyen Klint, Nyled Huse og Sonnerup Skov ud til Kattegat i Odsherred Kommune. Naturen her er rig på overdrev, mose, strandeng, hede, fersk eng, søer og vandløb.

Politisk opbakning til at beskytte dyreunger

24. juli 2013
Der er bred politisk opbakning i Folketinget til at stramme op på lovgivningen omkring jagt. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse har sammen gjort miljøministeren opmærksom på, at hundredvis af dyreunger efterlades til sultedøden fordi, deres mor kan skydes også i yngletiden. For at undgå dette ønsker de to foreninger en opstramning af loven.

Vand dyrene i haven

22. juli 2013
Tørken rammer også villahavens dyr. Sæt derfor skåle med vand ud til de mange tørstige bogfinker, gråspurve, blåmejser, pindsvin og egern, der netop nu leder efter vand, lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Dyreunger efterlades til sultedøden

18. juli 2013
Hundredvis af rævehvalpe, hjortekid og kaninunger efterlades hvert år til den sikre sultedød. Årsagen er, at harer, kaniner og mange andre pattedyr anses for skadevoldere og derfor frit kan skydes stort set året rundt.

Mere smånatur i Danmark

17. juli 2013
En ny kortlægning af Danmarks smånatur viser foreløbigt, at der kan være op mod tre procent mere af den beskyttede natur end hidtil antaget. Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at den nye registrering af områderne gøres bindende og at man ikke længere må sprøjte og gødske i den lille, men særdeles vigtige natur.

Naturindsatsen ikke bestået

16. juli 2013
Danmark har netop afrapporteret tilstanden i den danske natur til EU. Og manglen på klare mål i naturforvaltningen aflæses tydeligt i resultatet, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Biomasse må ikke koste natur

15. juli 2013
Biomasse er et gode - hvis det hentes de rigtige steder og er planlagt ud fra hensyn til naturen, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Lollands alper skal fredes

12. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune er gået sammen om at få fredet et kuperet landskab på det ellers flade Lolland.

VIDEO: Unge bruger sommerferie på at lære om naturen

12. juli 2013
Skovsgaard gods på Langeland danner rammen om Danmarks Naturfredningsforenings summercamp, hvor unge mellem 18 og 35 lærer at slå med le, registrerer flagermus og bygger insekthoteller og gedehuse.

Naturfredningsforening og landbrug går sammen

11. juli 2013
Naturen skal have et markant løft samtidig med, at landbruget får en mere målrettet miljøregulering. Nu foreslår DN og landbruget, at der skal skabes et storskala projekt for at afprøve, om det kan lade sig gøre.

Bagsværd Sø er nu fredet

11. juli 2013
Bagsværd Sø og Lyngby Sø er nu fredet for eftertiden

Gør pensionspenge til landbruget grønne

11. juli 2013
Danske pensionskasser tilbyder nu at investere indbetalernes penge i dansk landbrug. God idé, siger Danmarks Naturfredningsforening, hvis investeringerne gøres grønne.

Sprøjtede fødevarer skal da mærkes

10. juli 2013
Forbrugeren skal kunne se, om æblet, guleroden eller salaten er sprøjtet med sprøjtegifte. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der foreslår at indføre en egentlig mærkningsordning, hvilket også vil gavne natur og miljø.

Afgift på kemikalier skal betale giftforurening

10. juli 2013
I dag er det ikke forureneren, men skatteborgerne, der betaler for forureninger med kemikalier. DN foreslår, at alle produkter med kemikalier skal pålægges afgifter, der efterfølgende kan bruges til at rydde op, når ulykken er ude.

Stå fast! Lyder det fra DN til danske EU parlamentarikere

9. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer de danske EU parlamentarikere til at stå fast, når der onsdag skal stemmes om EUs fremtidige fiskeripolitik. Årsagen er, at den førte fiskeripolitik er den største trussel mod livet i havet og at det derfor er afgørende, at der nu skiftes spor.

Danmark rutter med ressourcerne

3. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer regeringen til at komme med en ambitiøs plan for, hvordan vi fremover skal håndtere ressourcerne. Men regeringen nøler

Minkavl belaster naturen

2. juli 2013
Danmarks Naturfredningsforening ønsker skærpede miljøkrav til minkfarme. Mink forurener nemlig rundt regnet tre gange mere end svin.

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?