Naturområder: Til salg-skiltet er pillet ned

Først var Store Vildmose i Nordjylland til salg. Siden kom flere nye naturområder i spil. Fælles er, at det med pres fra offentligheden er lykkes, at få både stat såvel som kommune til at fjerne udsalgskiltene. Dermed sikres offentligheden fortsat adgang og naturen kan indgå i det sammenhængende naturnetværk, der er sat i gang. 

26. maj 2015

Det nytter at protestere. Frederikshavn Kommune har nu droppet salget af tre naturområder efter massiv modstand fra de lokale borgere og foreninger. Danmarks Naturfredningsforening glæder sig. Områderne, der var i spil, var plantager i Jerup og Nielstrup og ikke mindst Hulsig Hede.

- Det er dejligt, at vi nu har sikret områderne mod eksempelvis at overgå til lukkede jagtkonsortier. Derfor er der ros til kommunen for nu at trække salget, siger Thorkild Kjeldsen, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen har sammen med blandt andre lokale borgere og jægere lagt massivt pres på kommunen for at forhindre salget. Bekymringen har været, at naturen på de alt 260 hektar kommunale jorder ville blive mere eller mindre lukket af for lokalbefolkningen.

Naturen er vores fælles eje

- Det er en glidebane, når nu myndighederne vil sælge ud af rekreative naturområder, vi alle har været med til at naturgenoprette via skattebilletten. Naturen skal være åben for os alle - det er en fælles værdi, vi har, siger Thorkild Kjeldsen. Der er gennemført offentligt finansieret naturgenopretning på Hulsig Hede. Naturgenopretningen er sket i et EU Life+ projekt, hvor der er ryddet bjergfyr, rynket rose, brændt af, ødelagt dræn og etableret græsning.

Salget ville også være i modstrid med regeringens nye Naturplan Danmark. Planen skal i de kommende år drage omsorg for, at kommuneplanerne knytter den danske natur bedre sammen i et nationalt naturnetværk. Salg af naturområder i hele landet vil betyde, at det grønne netværk smuldrer endnu før, det kommer i gang, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Vi blev hørt

- Det er godt, at vi borgere kan være med til at beskytte naturen ved at lade vores stemmer blive hørt. Vi så det i forbindelse med salget af Store Vildmose, hvor Miljøministeriet også tog salgsskiltet ned. Og vi ser det nu med Frederikshavn Kommune, der har forstået den fælles værdi af vores fælles natur. Det er vi glade for, siger Thorkild Kjeldsen.

Kommunen havde blandt andet sat 180 hektar til salg midt i Hulsig Hede. Området er Natura 2000 område og en stor naturgenopretning er tidligere støttet med 24 millioner kroner fra EU og nationale midler i 2014. Var området blevet solgt, kunne den nye ejer afvise at pleje naturen og delvis lukke området af.
 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fasan
OPLEVELSER. Naturen i Danmark byder på masser af oplevelser. Her en fasan, der gør sig til i Store Vildmose. Foto: Vagn Gjerløv

Naturplan Danmark

Den 26. oktober 2014 lancerede statsminister Helle Thorning og miljøminister Kirsten Brosbøl Naturplan Danmark, der har fået titlen ’Vores fælles natur’.

Planen indeholder i alt 22 indsatser for naturen, der skal bane vejen for mere plads til og bedre sammenhæng i naturen – og skabe bedre beskyttelse af vores vigtige naturområder og truede arter.

Naturplan Danmark lægger blandt andet op til:

  • Etablering af et grønt Naturnetværk
  • Bedre artsforvaltning
  • En biodiversitetsstrategi, der skal vende tilbagegangen
  • Nye muligheder for naturpleje
  • Biodiversitetskort, der giver videnskabeligt grundlag for kommunernes planlægning
  • Naturfonden, der skal opkøbe og pleje naturperler
  • Et friluftsliv, der understøtter og understøttes af alle grupper i samfundet
  • Samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, kommuner og stat om de kommende års fredninger

Læs mere om Naturplan Danmark

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk