Nyheder december 2013

Stor koncentration af orkidéer i Nordjylland skal fredes

29. december 2013
I Nørlevkæret i Hjørring Kommune findes hele otte forskellige vildtvoksende orkidéearter og flere andre sjældne plantearter. Det er en usædvanlig stor rigdom af plantearter, som kun ses enkelte andre steder i landet. Derfor rejser Danmarks Naturfredningsforening (DN) nu en fredningssag sammen med Hjørring Kommune og Naturstyrelsen for det 21 hektar store kystnære naturområde.

Fælles skandinavisk indsats for sælerne

27. december 2013
Tre skandinaviske naturbeskyttelsesforeninger sender samlet bud til de respektive landes miljø og fiskeriministre for at finde en løsning på konflikten mellem sæler og fiskere. De grønne organisationer anerkender ikke nedskydning af sælerne som en løsning.

Statsrevisorerne: Nationalparker skal have mere og bedre natur

19. december 2013
Statsrevisorene efterlyser mere og bedre natur i de danske nationalparker. Danmarks Naturfredningsforening bakker op og foreslår, at der nedsættes et naturråd, som løbende skal evaluere indsatserne ikke kun i nationalparkerne, men også på naturindsatserne generelt. Danmark skal have stoppet tabet af biodiversitet senest 2020.

Skovene har det elendigt

19. december 2013
Sminken vaskes nu af de danske skove, og de går fra på papiret at stå som rige skove, når det gælder biodiversitet til i virkeligheden at være i stærk ugunstig bevaringsstatus. Det viser den nye indberetning, Naturstyrelsen netop har afleveret til EU. Danmarks Naturfredningsforening mener, at denne sandhed sort på hvidt skal medføre helt nye og langt mere målrettede indsatser i de danske skove.

Auken: DN er en af mine bedste venner

19. december 2013
På Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde i Oksbøl i november arbejdede deltagerne i grupper med foreningens fem sigtelinjer. Vi fangede miljøminister Ida Auken på en travl dag i ministeriet og stillede hende et par spørgsmål fra hver gruppe. Hør her blandt andet om ministerens forventning til DN-deltagelse i de nye, lokale vandråd.

Kultur- og landskabsværdier går forud for råstoffer

18. december 2013
Landskabet og kulturen går forud for behovet råstoffer. Det er det foreløbige resultat af den fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening rejste for godt et år siden for herregårds- og vikingelandskabet omkring Gl. Lejre og Ledreborg Allé.

Massivt pres sikrer beskyttelse af drikkevand

17. december 2013
Betydelige arealer, hvor der indvindes drikkevand, er nu sikret ordentlig beskyttelse efter et massivt pres fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening. Presset betyder, at et lovforslag, der ville udløse svækket beskyttelse nu ændres.

Det klassiske juletræ næsten glemt

16. december 2013
Danskernes foretrukne juletræ har i mange år været nordmannsgranen. Men den klassiske rødgran er både billigere for forbrugeren og bedre for miljøet, fordi den ikke skal sprøjtes og gødes lige så meget. Og så dufter den mere af gran, som de fleste af os jo forbinder med julehygge.

Kampen om landbrugsmilliarderne skudt i gang

16. december 2013
Nu er EU's landbrugsreform endeligt faldet på plads, men den danske regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor meget af støtten, der skal bruges på grønne initiativer. Danmarks Naturfredningsforening vil kæmpe hårdt for, at op til 15 procent af den omkring syv milliarder store landbrugsstøtte skal bruges til at løse landbrugets miljøproblemer og fremme natur og biodiversitet.

Affaldet hober sig op i julen

12. december 2013
Ud over at være en hyggelig højtid, er julen også en forbrugsfest, som efterlader skraldespande og affaldssække fulde af gavepapir, emballage og madrester. I Holbæk har man undersøgt, hvor meget ekstra affald julen giver.

DN søsætter storstilet naturprojekt

12. december 2013
Hundredvis af danskere skal i de kommende år ud i naturens tjeneste for at indsamle data. I hver eneste kommune vil naturen således blive målt frem til 2020, og formålet med at sende de mange danskere i marken er at skabe varige naturforbedringer. Bag projektet står Danmarks Naturfredningsforening, mens forskere fra danske universiteter kvalitetssikrer undersøgelserne.

Træplejeprisen 2013 gik til lokal borger

12. december 2013
Dansk Træplejeforening uddeler årligt en pris til en værdig modtager for en bemærkelsesværdig indsats for træer eller bytræer i Danmark. I år blev prisen tildelt Birgit D Kristensen fra Møldrup i Viborg for sin store indsats for at redde og efterfølgende få bevaret den gamle rønneallé i det nordlige Viborg.

Plan klar for ulvens fremtid i Danmark

11. december 2013
Vildtforvaltningsrådet er nu klar med en plan for ulvens fremtid, og selvom det har været et år med heftig mediedebat om det store rovdyr, er der nu udsigt til at den fredede ulv kan få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Stormen gav julepynt

11. december 2013
De danske skove er fulde af ting, som du kan bruge til flot, kreativ og gratis juleudsmykning. Naturen gav oven i købet lidt ekstra hjælp, da de to kraftige storme i oktober og starten af december fejede hen over landet.

DN: Reform af miljølovgivningen skal være til gavn for natur og miljø

10. december 2013
Natur og miljølovgivningen er uigennemskuelig og derfor ønsker miljøministeren nu at rydde op i lovjunglen. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at sikre at lovforenklingen ikke betyder en svækket miljølovgivning, men der imod sikrer, at alle de rette incitamenter til grøn omstilling er tilstede.

Video: Første ladestander til elbiler åbner på tankstation

5. december 2013
Danmarks Naturfredningsforening var med, da det tirsdag for første gang blev muligt at tanke el på en dansk tankstation.

Ny film om truslerne mod det danske havmiljø

4. december 2013
En ny dansk dokumentarfilm, sætter spot på udfordringerne for det danske havmiljø

Elbiler topper salgslisterne i Norge

4. december 2013
I både oktober og september måned, var det en elbil der toppede salgslisten for biler i Norge.

Masser af skifergas - men lad det blive i undergrunden

4. december 2013
Danmark har så meget skifergas, at det svarer til 39 års gasproduktion fra Nordsøen, anslår amerikanske og danske geologer. Men skifergas er fossil energi, som vil øge den globale opvarmning, så selvom det lyder forjættende at hente gassen op, skal den blive i undergrunden, mener Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks grundvand er under pres

2. december 2013
Den del af grundvandet, vi kan udnytte, er næsten halveret siden 1992. Og vi risikerer at skulle nedskrive mængden yderligere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?