Nyheder marts 2014

Gyldensteen Strand: Danmark har fået et stykke ægte natur tilbage

29. marts 2014
Med oversvømmelsen af de gamle landbrugsjorder på Gyldensteen Strand på Fyn har Danmark fået et stykke natur tilbage, der hurtigt vil udvikle sig til gavn og glæde for både dyr, fugle og mennesker. Danmarks Naturfredningsforening ønsker stort tillykke.

DN: Utrolig ærgerligt, at landbruget ikke vil bæredygtig soja

28. marts 2014
Der blev ikke nogen aftale om øget brug af bæredygtig soja i fødevareindustrien, sådan som fødevareministeren og miljøorganisationerne havde håbet. Landbruget afviste i går at skrive under på en aftale, som ellers ville have været et vigtigt første skridt på vejen mod en mere ansvarlig fødevareproduktion i Danmark. Utrolig ærgerligt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Stor protestsejlads mod sandsugning i Øresund

27. marts 2014
100 både og skibe sejler fredag ud på Øresund i protest mod den voldsomme råstofindvinding, som ødelægger fiskepladser og naturen på havbunden.

Vi betaler millioner for vand uden sprøjtegift

26. marts 2014
De sidste fem år har vandforbrugerne betalt 118 millioner kroner til landmænd, mod at de ikke sprøjter, hvor giften kan forurene drikkevandet. Den enkelte kommune afgør, om landbrugsarealer skal holdes fri af sprøjten, men beskyttelse omkring vandboringer skal være obligatorisk, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Golf skal være en grøn sport

25. marts 2014
Det mener Dansk Golfunion, som på unionens årlige repræsentantskabsmøde 22. marts for første gang uddelte en miljøpris. Prisen gik til Furesø golfklub, og Danmarks Naturfredningsforening sad med i udvælgelseskomitéen.

DN ros til Coops stop for salg af sprøjtegift

22. marts 2014
Slut med sprøjtegift på hylderne i Brugsen og Kvickly. FN’s Verdens Vanddag fejres i år blandt andet ved, at Coop markerer stop for salg af sprøjtegift i sine butikker. En beslutning som glæder Danmarks Naturfredningsforening.

Naturen får en forårsrengøring

19. marts 2014
DN brænder gamle, tørre græsser af for at give plads til en mere fin og forskelligartet vegetation. Afbrænding er en ny metode til at pleje græsningsarealer, der er groet til.

Politiken sætter fokus på affaldsproblemer sammen med DN

19. marts 2014
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige event, hvor danskere samler affald i naturen. Avisen Politiken støtter arrangement for sammen med Danmarks Naturfredningsforening at sætte fokus på problemer med affald i Danmark.

Randzoner atter under pres

18. marts 2014
Både fødevareministeren såvel som miljøministeren skal onsdag 19. marts på et dobbeltsamråd stå på mål for de randzoner, som landbruget skal lægge ud for at dæmme op for egen forurening med kvælstof, fosfor og sprøjtegifte til vandmiljøet. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer ministrene til at stå fast. Randzonerne er nemlig en del af Danmarks opfyldelse af flere EU direktiver. Og de gør faktisk en forskel.

Forskere udpeger indikatorer for naturens tilstand

18. marts 2014
Forskere har udpeget de arter og levesteder, der de næste seks år – i forbindelse med projekt Biodiversitet Nu – skal indikere, hvordan Danmarks natur har det.

DN giver grønne råd til villa-folket

17. marts 2014
En million husstande kan nu møde Danmarks Naturfredningsforenings eksperter i det gratis blad Vores Villa, hvor læserne kan få gode råd om alt fra grønt forbrug og miljøvenlig transport til naturen i egen have.

Stor opbakning til økologiske fødevarer

12. marts 2014
Danskerne ser gerne staten støtte den økologiske produktion, viser en ny meningsmåling. Danmarks Naturfredningsforening bakker op fordi, den økologiske produktion giver mere natur, rent vand og højere dyrevelfærd. Og det er vigtigt i verdens hårdest dyrkede land, mener foreningen.

Danmarks naturindsats sejler uden kompas og kort

12. marts 2014
Danmarks Naturfredningsforening efterlyser både planer såvel som konkret handling fra regeringen. Naturindsatsen sejler, mens naturen går tilbage. Det sker samtidig med, at der findes konkrete indsatser, der kan sættes i gang i morgen og gøre en varig forskel.

DN genopretter natur med afbrænding

11. marts 2014
Afbrænding er en meget nænsom form for naturpleje til forskel for pleje med maskiner, men bliver sjældent brugt i dag. Danmarks Naturfredningsforening i Furesø tager metoden i brug til naturpleje af to tilgroede områder.

Tusinder kræver drikkevandet beskyttet

11. marts 2014
Danmarks Naturfredningsforening vil have forbudt sprøjtegift, hvor der indvindes drikkevand. Det krav støtter 10.000 danskere nu i en underskriftsindsamling på nettet, og antallet stiger dag for dag. Du kan også skrive under.

Bhutanesisk minister søger inspiration i økologiske Lejre

10. marts 2014
Den første kvindelige minister i Bhutan besøger Lejre Kommune for at hente inspiration fra projekt Lejre – Den Økologiske Kommune, som DN har taget initiativ til. Bhutans regering har en målsætning om, at landet skal være 100 procent økologisk i 2020.

DN accepterer jagt på enkelte problem-sæler

7. marts 2014
De gråsæler, som ødelægger fiskernes garn, er som regel gamle hanner. Derfor er det en acceptabel løsning, at miljøministeren nu i en forsøgsperiode vil tillade jægere at skyde enkelte, særligt nærgående gråsæler, mener Danmarks Naturfredningsforening

Industrien styrer miljøloven

6. marts 2014
Flere hundrede repræsentanter fra industriens brancheorganisationer er med, når der skrives miljølovgivning i EU. Kun en enkelt person fra de europæiske miljøorganisationer har mulighed for at tale naturens og miljøets interesser.

Gør haven forårsklar uden sprøjtegift

5. marts 2014
Ukrudt og skadedyr kan være en udfordring, men der er ingen grund til at bekæmpe dem med gift. Sprøjtegifte i haven kan nemlig både forurene grundvandet og skade dyrelivet.

Skovejere skal belønnes for god natur

3. marts 2014
Naturen skal have mere plads og større fokus i den kommende 10-års plan for de danske skove. Planen skal sikre, at en større del af de danske skove er med til at bevare biodiversitet og får lov at udvikle sig til naturskov, og at skovenes ejere ses som medspillere i at skabe god skovnatur, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Majsdyrkning presser økologiske landmænd

1. marts 2014
Flere økologiske landmænd er så pressede, at de overvejer at droppe økologien. Stigende jordpriser på grund af majsdyrkning til tyske biogasanlæg er en af hovedårsagerne. Nu lover fødevareminister Dan Jørgensen, at fremtiden ser lysere ud.

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?