Nyheder april 2014

Tillykke til Danmarks første Naturpark

28. april 2014
Danmark har fået sin første Naturpark. Danmarks Naturfredningsforening ønsker tillykke og glæder sig over, at mærkningen Naturpark sætter fokus på den bevaringsværdige og værdifulde natur. Naturpark Åmosen på Vestsjælland får tildelt kvalitetsmærket for den enestående natur, der åbner sig for borgere og besøgende.

25.000 gjorde forårsrent i naturen

27. april 2014
Det var med vejrgudernes allerstørste velsignelse, at Danmarks Naturfredningsforenings store, årlige affaldsindsamling søndag sluttede. Tusindvis af frivillige hyggede sig i varmen og gav naturen den store forårsrengøring.

Henkastet affald: Dyrt og dumt

25. april 2014
På søndag mødes op mod 25.000 mennesker forskellige steder i landet til en udendørs forårsrengøring, når Danmarks Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsindsamling. Men selvom de mange frivillige gør en kæmpe og gratis indsats, koster bortkastet affald hvert år samfundet flere hundrede millioner kroner.

Naturtyper: Ni ud af ti skranter

24. april 2014
Presset på regeringen for at komme med konkrete tiltag for naturen vokser. En ny undersøgelse viser, at ni ud af ti naturtyper er i så dårlig tilstand, at de med de nuværende indsatser ikke forventes at få det bedre de første 12 år. Danmarks Naturfredningsforening forventer målrettet politisk handling på problemet.

Video: Affaldsindsamlingen åbner

23. april 2014
Tirsdag åbnede Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, da en skoleklasse fra Islands Brygge fik besøg af miljøministeren, DN’s præsident og Specialtjenestens seje dykkere. Se video fra åbningen her.

Skolebørn og minister fiskede affald i havnen

22. april 2014
Tirsdag åbnede Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, da en skoleklasse fra Islands Brygge fik besøg af miljøministeren og nogle vildt seje dykkere, der hjalp med at hive affald op fra bunden af Københavns Havn.

Kom på rundtur i Danmarks økologiske kommune

22. april 2014
Dagbladet Information arrangerer to forårsture til Lejre Kommune, hvor du kan få indblik i kommunens omstilling til økologi. Der er besøg i en økologisk have, hos en bærproducent, et landbrug, et bryghus og meget mere.

Sidste chance for Assistens Kirkegård

21. april 2014
Assistens Kirkegård på Nørrebro i København er truet af byudviklingsformål og en supercykelsti igennem den gamle kulturhistoriske perle. Truslen mod den rige kulturarv har fået Danmarks Naturfredningsforening til at rejse en fredningssag for den gamle kirkegård.

Manglende beskyttelse af det rene vand udløser EU klage

18. april 2014
Den danske regering får nu sin første EU klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Årsagen er, at Danmark ikke i tilstrækkelig omfang beskytter vandmiljø og drikkevand. Halveringen af antallet af randzoner er en yderligere svækkelse af beskyttelsen.

Enestående natur slipper for ploven

16. april 2014
De enestående Værnengene i Vestjylland er nu sikret mod opdyrkning. Natur og Miljøklagenævnet har underkendt Ringkøbing Skjern Kommunes tilladelse til at dyrke engene, der rummer noget af Danmarks ypperste natur. Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) står bag kampen for at sikre Værnengene.

Folk strømmede til nyt MadMarked på Skovsgaard Gods

14. april 2014
Der er intet som glade køer, pragtfuld natur og gode, rene madvarer, der kan trække folk af huse. Palmesøndag kom flere end 1500 gæster forbi Skovsgaard Gods på Langeland for at smage Danmarks Naturfredningsforening nye Madmarked og se køerne blive sluppet på græs.

Kalø Vig skal fredes

9. april 2014
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et fredningsforslag for landskabet fra Landevejen og ud mod Kalø Vig. Udsigten fra Landevejen ved Rodskov og Eskerod ud mod Kalø Vig er bjergtagende. Det er ganske vist. Og sådan foreslår DN, at det skal forblive.

Vandråd over hele Danmark nu i arbejde

8. april 2014
Rene og levende vandløb. Det er målet for de 23 vandråd, der nu er gået i gang med arbejdet landet over. Vandrådene har repræsentanter fra landbrug, organisationer - herunder Danmarks Naturfredningsforening og kommuner, der sammen skal komme med forslag til, hvordan den næste generation af vandplanerne skal udmøntes.

Hammer Bakker fredet - igen

8. april 2014
Sammen med Aalborg Kommune rejste DN i 2012 en fredningssag for Hammer Bakker, der sætter et endeligt punktum for byggeri i det smukke kulturhistoriske landskab.

Randzoner: Forargelsen breder sig over regeringens miljøregning

7. april 2014
Danmarks Naturfredningsforening og de øvrige grønne organisationer i Danmark står ikke alene med kritikken af, at regeringen sender regningen for vækst videre til den natur og miljø, samme regering ellers havde bebudet et markant løft. Også blandt andre Dagbladet Information, Dagbladet Politiken og Fyns Amtsavis er ude med skarp kritik af regeringen.

Vækstplan: Nu skylder regeringen grøn handling

4. april 2014
Det er en svinestreg, at miljøet igen skal betale for flere svin i staldene, mener Danmarks største grønne organisation, Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen kommer med forslag til, hvordan regeringen som minimum skal hente det tabte tilbage.

Stort madmarked åbner på Skovsgaard Gods

4. april 2014
Danskerne er vilde med lokale råvarer og økologi, og den tendens vil Danmarks Naturfredningsforening gerne understøtte fordi, økologi giver langt bedre plads naturen og er langt mere skånsomt for miljøet end den konventionelle drift. Derfor lægger foreningens naturfond lægger nu gods til et nyt lokalt madmarked på Langeland.

DN: Uforståeligt at randzonerne skal pløjes op

2. april 2014
Regeringens forslag til en vækstplan for landbruget indebærer, at 25.000 ha randzoner nu kan opdyrkes, og dermed undermineres den eneste konkrete indsats, der faktisk har fået lov at virke på det dyrkede areal. Det fortæller, hvor svag den danske miljøindsats reelt er, siger Danmarks Naturfredningsforening, der bebuder en EU-klage.

Himmelbjerget og Dyrehaven skal fredes

2. april 2014
Staten vil frede Himmelbjerget og Dyrehaven. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening, at staten med disse to fredninger begynder at bruge fredningsinstrumentet mere aktivt, og på den måde er med til at sikre nogle af landets største naturattraktioner.

Frøerne er heldige i Fredericia

1. april 2014
I Fredericia er der stor glæde hos den lokale DN-afdeling. Et større projekt, der skal stoppe tilbagegangen af truede frøer, er nu sat i gang.

DN: Vi vil omstilling til grøn produktion

1. april 2014
Danmarks Naturfredningsforening vil have ægte grøn omstilling. Derfor efterlyser foreningen, at regeringen sikrer reel grøn omstilling i forbindelse med de anbefalinger, Produktivitetskommission netop har afgivet

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?