Nyheder maj 2014

DN’s præsident besøger Værnengene

28. maj 2014
Kampen for at få beskyttet Værnengene fortsætter. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen, har netop besøgt engene og ønsker at få en varig aftale for den værdifulde natur i Vestjylland.

Hoppemusen og syvsoveren får hjælp med nyt musekort

23. maj 2014
Hasselmusen, birkemusen og 17 flagermusarter er nogle af Danmarks mest sjældne pattedyr og skal have bedre levevilkår. Derfor lancerer miljøminister Kirsten Brosbøl nu et nationalt musekort for at sætte fokus på støtteordninger for de sjældne arter.

Danskerne kan hjælpe uddøende natur

22. maj 2014
Langt de fleste danske naturtyper er i fare for at forsvinde, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. I dag på den internationale Biodiversitetsdag søsætter DN et omfattende projekt, der skal give bedre grundlag for at vende tilbagegangen i den danske biodiversitet. Alle i Danmark inviteres til at deltage.

Trodsige landmænd pløjer beskyttede enge

21. maj 2014
Da fem traktorer 15. maj satte ploven i noget af Danmarks fineste natur, optrappedes kampen om det internationalt værdifulde og beskyttede naturområde, Værnengene, i Vestjylland.

Sælunger fanges i fiskegarn

21. maj 2014
Danmarks Naturfredningsforening opfordrer myndighederne til at indføre garnfri zone i sælernes yngletid i visse områder af Nordjylland. Opfordringen kommer efter der gennem flere år er observeret sælunger fanget i hummergarn – efter alt at dømme bruges ungerne som en slags madding.

Flere frivillige fandt mindre affald

20. maj 2014
Ved Affaldsindsamlingen 2014 blev der fundet mindre affald end tidligere år, selvom flere engagerede frivillige var med til naturoprydningen. Det viser, at indsatsen nytter, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Landbruget skal ligesom haveejerne nedbringe brugen af sprøjtegifte

19. maj 2014
Danmarks Naturfredningsforening bakker op om miljøminister Kirsten Brosbøls nye kampagne, der blandt andet skal få private til at bruge færre sprøjtegifte i haverne. Foreningen ser frem til, at miljøets minister sætter en tilsvarende kampagne i gang målrettet landbrugets forbrug af sprøjtegifte, der de senere år er eksploderet.

Tag en milliard af landbrugsstøtten til grønne formål

17. maj 2014
Netop nu afgør regeringen, om landbruget fortsat skal have skattekroner uden, at skatteyderne får grønne ydelser som rent vand og sunde fødevarer igen. Danmarks grønne organisationer peger på, at regeringen kan omlægge en del af støtten uden, at det koster staten penge, mens midlerne bliver indenfor erhvervet, der således ikke mister indtjening.

DN hjælper miljøministeren med at udpege skovens vigtigste træer

12. maj 2014
Miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening indgår samarbejde om at udpege ’Livstræer’, der ikke skal fældes.

Landsholdet svinger leen

12. maj 2014
Der er budt op til en festlig dag, når Danmarks Naturfredningsforening inviterer til leslåning som i de gode gamle dage søndag den 15. juni på den fynske gård Stenbjerglykke. Det danske landshold i leslåning vil undervise på dagen, så der er garanti for gode resultater.

Slap opstramning af regulering af pattedyr i yngletiden

9. maj 2014
Hundredvis af rævehvalpe, hjortekid og kaninunger er hidtil blevet efter til den sikre sultedød hvert år. Det kan ske fordi, det er lovligt at skyde moderdyrene i yngletiden i det, de vilde dyr opfattes som skadevoldere. Efter pres fra Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse har miljøminister Kirsten Brosbøl nu delvist strammet lovgivningen, men lagt fra nok, mener de to foreninger.

Oppløjning af enestående natur fortsætter trods dom

8. maj 2014
Gang på gang har Danmarks Naturfredningsforening gjort myndighederne opmærksomme på, at beskyttet natur opdyrkes i Værnengene i Vestjylland. For tre uger siden faldt der dom: stop opdyrkningen. Nu pløjes de tilstødende beskyttede enge op.

Assistens Kirkegård er nu fredet

7. maj 2014
Assistens Kirkegård på Nørrebro i København er nu fredet. Dermed er det lykkes Danmarks Naturfredningsforening blandt andet at afværge en supercykelsti igennem den gamle kulturhistoriske perle. Natur og Miljøklagenævnet bakker enstemmigt op om fredningen.

Vandråd stækkes af regeringen

7. maj 2014
Danmark får endnu sværere ved at nå målene om levende åer og vandløb efter regeringen har fjernet en af de mest effektive midler til at opnå dette. Alligevel arbejder DN's repræsentanter positivt videre med at finde gode løsninger i de mange lokale vandråd.

Danmark får sin første lokale naturfond

7. maj 2014
I Vordingborg er den lokale DN-afdeling gået sammen med tre andre organisationer om at oprette en lokal naturfond. Fonden, der er den første af sin slags i Danmark, skal opkøbe og sikre natur i kommunen.

Folketingets politikere må stoppe boring efter skifergas

5. maj 2014
VVM-høring om prøveboring efter skifergas i Frederikshavn er helt utilstrækkelig, mener Danmarks Naturfredningsforening, som har sendt høringssvar om den kontroversielle energiform og breve til Folketingets miljø- og klima- og energiudvalg. Rapporten efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål og bekymringer og forsømmer at belyse, hvilke konsekvenser skifergas vil have for miljø og klima i Danmark. Det er på tide at lands-politikere tager ansvaret tilbage, mener DN.

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?