TerraCycle

Terracycle, Arla Harmonie® og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om at indsamle låg fra Arla’s mælke- og yoghurtkartoner

TerraCycle logo

TerraCycle en international miljøvirksomhed, som har speciale i indsamlingsprogrammer af udvalgte affaldstyper. TerraCycle organiserer, at affaldet indsamles, og de sørger for at sende affaldet videre, så det bliver genanvendt til nye brugbare produkter.

Genanvender plastiklåg til nye mælkekasser

Terracycle, Arla Harmonie® og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om at indsamle låg fra Arla’s mælke- og yoghurtkartoner. Målet er at sikre, at mælke- og yoghurtlåg genanvendes til nye produkter, som kan gøre gavn igen, bl.a. nye Arlamælkekasser.

For hvert indsamlet låg, som afleveres til TerraCycle, kan indsamleren vælge at donere fem point til Danmarks Naturfredningsforening. Derefter krediterer Arla Harmonie® med fem øre til Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamling.

Mange grønne fordele

Samarbejdet mellem TerraCycle, Arla Harmonie® og Danmarks Naturfredningsforening bidrager til et renere miljø på flere måder:

  • Det forebygger, at værdifuldt affald ender i forbrændingsanlægget
  • Det mindsker udledningen af kuldioxid og andre drivhusgasser
  • Det mindsker forbruget af nye råmaterialer
  • Det bidrager til, at Affaldsindsamlingen bliver større, bedre og mere effektfuld

En stor tak til TerraCycle og Arla Harmonie® for deres støtte til Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling.

Læs mere om samarbejdet på TerraCycles hjemmeside

Læs mere om samarbejdet på Arlas hjemmeside 

 

Læs mere om ...

... hvad et eventpartnerskab kan gøre for din virksomhed.

Læs om eventpartnerskab