DN: Dumt at dyrke invasiv art i Isefjorden

Naturstyrelsen kæmper for at udrydde fremmede arter i naturen. Nu har samme styrelse givet tilladelse til ligefrem at opdrætte en invasiv art i en fjord, hvorfra de stensikkert vil brede sig. Det må være en fejl, mener Danmarks Naturfredningsforening, der anbefaler, at tilladelsen ubetinget trækkes tilbage.

23. juli 2015
Danmark har netop skærpet kursen mod de såkaldt invasive arter så som mårhunde, bjørneklo og stillehavsøsters. Målet er , at de helst skal udryddes, men i hvert fald skal de begrænses om muligt. Derfor finder Danmarks Naturfredningsforening det højst uheldigt, at Naturstyrelsen i modstrid med al logik netop har givet tilladelse til at opdrætte de invasive stillehavsøsters ved Orø i Isefjord.

Vil sprede sig

- Vi er ganske sikre på, at man ikke kan holde disse østers fra at brede sig i Isefjorden. Det er det invasive arter kan. Og det vil ske til et nærliggende beskyttet Natura2000 område, hvor de hjemmehørende arter så er i fare for at blive trængt ud. Derfor anbefaler vi, at Naturstyrelsen trækker tilladelsen tilbage, siger Henning Mørk Jørgensen, marinbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Virksomheden, der har søgt om at opdrætte stillehavsøsters, har oplyst, at de maksimalt vil opdrætte 10 mio. stk. stillehavsøsters. De er i princippet gjort sterile, men der vil være i størrelsesordenen 500af dem som ikke er sterile. Derfor anser DN en invasion af stenrev og øvrige havbundsnaturtyper som sandsynlig af de invasive stillehavsøsters, som er opført på Naturstyrelsens egen sortliste over uønskede arter i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening har flere gange rettet kritik af, at den hidtidige indsats overfor invasive arter har været alt for ukoordineret og præget af hovsaløsninger. Det har gjort indsatsen ineffektiv og dyrere end nødvendigt. De miljøøkonomiske vismænd har påpeget, at det er samfundsøkonomisk hul i hovedet at lade den danske indsats være frivillig – fordi det på lang sigt bedre kan betale sig at sætte effektivt ind over for de mest skadelige arter så hurtigt som muligt.

Træk tilladelse tilbage

- Derfor er vi glade for, at der i maj kom en yderligere oprustning i kampen mod invasive arter fra myndighedernes side og der blev bebudet struktur og koordinering. Også EU anbefaler, at det bliver en bunden opgave at bekæmpe de værste arter, for invasive arter truer naturen i havet, det åbne land og skovnaturen. Også fiskerierhvervet og skoverhvervet er i risiko for at få problemer som følge af invasive arter. Så ligefrem at opdrætte nogle af dem giver ingen mening. Det håber vi nu, at de vil lytte til i Naturstyrelsen, siger Henning Mørk Jørgensen.

Danmarks Naturfredningsforening retter ikke kun kritik af, at der tillades opdræt af invasive arter. Også det faktum, at man i havecentre for eksempel kan købe invasive arter, der er eller kan være problematiske, gør bekæmpelsen unødvendig svær.

 

 


Heller ikke Dansk Skaldyrcenter synes at dyrkning af Stillehavsøsters her i Isefjorden er en god dé. "Det er en lidt underlig tanke, at den kan dyrkes nogle steder i danske farvande, mens man andre steder forsøger at begrænse den«, siger biolog og projektleder Carsten Fomsgaard fra Dansk Skaldyrcenter til dagbladet Politiken.

Invasive arter

Invasive arter er ikke-hjemmehørende dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den danske natur. Således skal for eks. Kæmpebjørnekloen trods sin pragt bekæmpes, fordi den overtager hele butikken og ikke er sjov at omgås. De fleste anerkender, at dræbersneglen er en plage, men det er ikke kun for køkkenhaven. Sneglene forrykker også balancen i vore økosystemer, blandt andet ved at fortrænge den hjemmehørende sorte skovsnegl.

Læs mere om invasive arter her

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk