I Danmark er naturen presset af ammoniak fra mange millioner husdyr. Det meste af landbrugsarealet bruges til at dyrke foder til husdyrene og levner kun plads til lidt og spredt natur. Her ved Lundeborg på Fyn er køerne dog sluppet på græs, hvilket er godt for naturen.

Få aktører bag sommerhetz mod DN

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for en rig natur og et rent miljø. Det kolliderer nogle gange med landbrugserhvervet, der ønsker at udvide deres produktion, selvom det vil koste på natur og miljø kontoen. Denne sommer har der været en række angreb på Danmarks Naturfredningsforening i landets aviser. Det er dog kun ganske få aktører, der står bag.

26. august 2015

Danmarks Naturfredningsforening var godt repræsenteret i pressen i sommeren 2015. Særligt har vores kampagne for at bevare de danske kyster givet genlyd i sommerlandet, og det har resulteret i, at mere end 100.000 danskere har skrevet under.

Men vi oplevede også en massiv mediestorm fra landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, BL, der med direktøren Bjarne Nigaard og den tidligere direktør Vagn Lundsteen i spidsen angreb DN i en oftest meget aggressiv og anklagende tone. Tæt på 150 indlæg blev det til i landets regionale og nationale aviser, og Danmarks Naturfredningsforening har taget til genmæle.

DN fokuserer på naturværdierne

- Vi valgte at svare på angrebene ved at sætte ord på den retning, DN gerne vil have, at Danmark bevæger sig i. Mere eller mindre natur? Grundvand i bedre eller ringere kvalitet? Bebyggede eller ubebyggede kyster. På den vis fortalte vi læserne, hvilke værdier, der er i spil og som DN kæmper for at bevare, siger Vibeke Lyngse, direktør for Kommunikation og Medlemmer i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har gjort sig upopulær hos de protesterende landmænd i Bæredygtigt Landbrug, fordi det gang på gang lykkes at sætte fokus på de tab, den intensive landbrugsproduktion i Danmark medfører, uden at forringelserne i øvrigt har gjort landbrugserhvervet mere levedygtigt.

Mindste og ringeste natur i EU

Således skylder landbruget 360 mia.kr væk, selvom erhvervet har fået stillet hele 62 procent af Danmarks areal til rådighed. Dansk landbrug er særdeles effektivt og i verdens hårdest dyrkede land koster det natur og miljø dyrt, at næsten hele landbrugsarealet pløjes, sprøjtes og gødes. Danmark er således ikke blot et af Europas mest naturfattige lande, men den lille natur, der er tilbage, hører også til blandt de ringeste i Europa. Læs mere her

Nu kræver landbruget at få lov at inddrage endnu mere natur og slække endnu mere på miljøbeskyttelsen. Det sker blandt andet med henvisning til, at Danmark skulle have hårdere regler end de øvrige EU lande, blandt andet når det gælder brugen af kvælstof. Det rammer en ny uvildig undersøgelse en pæl igennem. Danske landmænd er ikke dårligere stillet end deres naboer udenfor grænsen. De har bare lånt flere penge og lånt dem for dyrt. Dermed falder både regeringen såvel som landbrugets påstand om overimplementering. Læs mere her

 

 

 

 

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk