Naturplan Danmark skulle være løftestangen, der vendte tilbagegangen i biodiversiteten før 2020. Nu skal den demonteres, mener regeringen. Egernet på billedet er ikke en af de arter, der er truet i Danmark.

DN: Regeringsudspil om natur er sort ideologi

”Grøn realisme” kalder regeringen sin klima, natur og miljøpolitik. ”Sort ideologi” kalder Danmarks Naturfredningsforening de seneste udspil, der fremgår af lækkede forslag fra regeringen, der viser, at der de næste tre år skal gennemføres besparelser for 340 mio.kr på det grønne område.  
2. september 2015

Blandt andet skal den nye indsats for at få naturen tilbage på fode, Naturplan Danmark, barberes ned, mens klima-indsatsen tilbagerulles. Danmarks Naturfredningsforening kalder det ren ideologi at forkaste indsatser, som er nødvendige i en grøn omstilling og advarer om, at det vil koste samfundet mange penge at rydde op efter regeringens udryddelse af grønne indsatser.

Puljen til ’grønne ildsjæle’ sløjfes, midlerne til pilotprojekter om grøn omstilling fjernes, det såkaldte Innovationsforum for grønne løsninger og bæredygtig produktion nedlægges. Regeringen har set sig vred på alt, der starter med grønt:

Naturen i Danmark er en af de ringeste 

- Det er et ideologisk korstog snarere end nødvendig realpolitik. Der er for eksempel klare beviser for, at naturen i Danmark er en af Europas mindste og ringeste, mens der er lige så klar viden om, hvilke indsatser, der skal til for at ændre dette. Alligevel forslås disse indsatser afskaffet. Det samme gælder klimaindsatsen, hvor både Merkel og Obama nu indtrængende beder alle skalere op, mens Løkke vil skalere ned, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen vil også annullere flere centrale grønne målsætninger, herunder målet om 40 pct. CO2-reduktion i 2020, målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050, målet om udfasning af kul i kraftværker samt en målsætning om at mindske luftforurening og trængsel i hovedstaden via en række initiativer for bedre kollektiv trafik.

Regeringen stiller også skarpt på den Naturplan Danmark, der bl.a. skal sikre mere sammenhæng i naturen, styrke indsatsen for flora og fauna samt forbedre naturoplevelserne. Planen omfatter mere skovrejsning og naturgenopretning, øget indsats for truede arter, projekter vedrørende Grønt Danmarkskort, såkaldte naturpartnerskaber m.m. Ifølge Finansministeriet vil der samlet kunne spares godt 92 mio. kr. på naturplanen.

Præsident: Alle taber 

- Problemet er jo, at vi går et skridt frem og to tilbage, når det gælder natur og miljøpolitik herhjemme. Politikerne går ud og fejrer deres grønne indsatser, men så snart rampelyset er slukket, rulles indsatserne tilbage. Vi mangler at se et enigt folketing turde lave vidensbaserede indsatser frem for at markere sig ideologisk på det grønne område. ”Grøn realisme” er et eksempel på, hvor tosset det står til. Tilbage står, at vi alle samme mister naturværdier og glipper den grønne omstilling, der er nødvendig, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Dette er i spil

  • Et af de projekter, regeringen vil rulle tilbage er naturgenopretningen af Gammel Åmose på Sjælland. Mosen har været på finansloven mere end en gang for så at ryge af igen. Således satte den grønne konservative miljøminister Connie Hedegaard mosen på finansloven, men efterfølgeren på posten Troels Lund Poulsen pillede den af igen i 2008 med løfte om at se på sagen igen i 2010. Det skete ikke. Men igen i 2014 satte klimaminister Rasmus Helveg Åmosen på finansloven igen. Nu har økonomiudvalget, hvor blandt andre Troels Lund Poulsen sidder, så pillet den af igen. Åmosen har ikke fået det bedre siden den første gang kom på finansloven og mosens fortidsminder forsvinder sammen med naturen.
  •  Naturplan Danmark er en længe ventet plan for Danmarks Naturfredningsforening, der oprindeligt forslog en samlet plan for Danmarks natur. Planen blev vedtaget i 2014 og nåede derfor aldrig for alvor at virke før den nu pilles fra hinanden. Taberen bliver naturen, i det Naturplan Danmark alene sigter mod at fremme biodiversiteten. Naturplan Danmark (92,3 mio. kr.) × projekter m. Grønt Danmarkskort statslig skovrejsning indsats for truede arter m. m.
  • Her vil regeringen skære ned på det grønne Beløbene er de påtænkte finanslovbesparelser for perioden 2016-19 ifølge Venstres forslag.
  • Klimapuljen (162,9 mio. kr.) rådgivning om energibesparelser projekter m. varmepumper naturgenopretning elbusser m. m.klimavenlig husdyrproduktion m. m.
  • Øvrige grønne indsatser (83 mio. kr.) grønne ildsjæle pilotprojekter om grøn omstilling grønne partnerskaber m. m.
  • I alt: 338,2 mio. kr.

Kilde: interne notater fra Finansministeriet/Information

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk