eva_kjer_hansen
Hvad der sås i marken, bliver ikke nødvendigvis i marken. Genmodificerede afgrøder kan således sprede sig til nabomarkerne og til naturen, mens GM afgrøder typisk kræver mere sprøjtegift, selvom målet var det modsatte. Alligevel siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ja til GMO i Danmark.

GMO kan medføre langt mere sprøjtegift

Det er en dårlig cocktail, når miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu vil tillade dansk landbrug at bruge genmodificerede afgrøder, GMO. Et ja kan øge mængden af sprøjtegift i dansk landbrug og i øvrigt ødelægge førerpositionen indenfor økologisk landbrug, mener Danmarks Naturfredningsforening. 

22. september 2015

EU-Kommissionen giver de enkelte lande mulighed for selv at beslutte, hvorvidt der nationalt kan dyrkes genmodificerede afgrøder. I det konkrete tilfælde har fire sorter GM-majs fået indsat gener, der gør planten giftig overfor skadedyr og/eller modstandsdygtig overfor sprøjtegift. Den danske minister på området siger sammen med det danske landbrug ja til disse planter. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler derimod et nej:

Mere sprøjtegift

- Der er alt for stor usikkerhed omkring GMO. Vi risikerer, at forbruget af sprøjtegifte vil stige fordi, afgrøden ikke selv tager skade. Det fører til, at landmanden ikke er så omhyggelig med at sprøjte på det mest optimale tidspunkt. Et studie i USA over sprøjtegiftforbruget fra 1996 – 2011 efter, at GM-afgrøder er blevet indført, viser, at sprøjtemiddelforbruget er steget med 7 pct. i stedet for at være faldet. Det står i skærende kontrast til det, som har været et af de vigtigste argumenter for GM-afgrøder indtil nu, siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

GMO besværliggør økologi

- Danmark er i gang med at opbygge en førerposition på økologisk producerede fødevarer. Og selvom vi har en sameksistenslov, der skal beskytte de landmænd, der ønsker at sikre deres afgrøder mod bestøvning eller anden forurening fra GM-afgrøder, så er det en langt mere sikker løsning helt at holde GM-afgrøderne ude. Det ligger også i det forsigtighedsprincip, vi i Danmark forsøger at efterleve, siger Rikke Lundsgaard.

GM afgrøder i naturen kan således ikke bare have stor negativ betydning for mulighederne for at dyrke økologisk landbrug, hvor GMO er forbudt. Det kan også have store natur- og miljømæssige konsekvenser, hvis de fremmede gener spreder sig i naturen.  

 

GMO

"Fremkomsten af genmodificerede, pesticid-tolerante plantesorter (GM-planter) har på verdensplan ført til en nærmest eksplosiv stigning i anvendelsen af ukrudtsmidlet glyphosat". Det skriver DCA- Nationalt center for Fødevarer og jordbrug på deres hjemmeside. Læs mere om DCA og GMO her.

 

Kontakt

Rikke LundsgaardRikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder i DN

23 20 30 07
rl@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk