De fleste landmænd dyrker i dag afgrøder til dyremaver og kan allerede i dag søge om at bruge mere gødning, hvis de vil dyrke korn til menneskelig konsum. Sidste år oplyste blandt andre Valsemøllen og bryggerierne, at kvaliteten af det danske korn var fremragende. Alligevel skal der nu spredes endnu mere gødning på markerne til skade for natur og miljø.

Forslag om mere kvælstof ødelægger vandmiljøet

Regeringen vil nu tillade endnu mere kvælstof ud på markerne, og dermed forringes vandmiljøet yderligere. Uansvarligt kalder Danmarks Naturfredningsforeningen regeringens seneste udspil til at udvande miljøbeskyttelsen i Danmark, og foreningen ønsker svar på, hvad miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil sætte i stedet. 

24. september 2015

Miljø- og fødevareministeriet har i dag sendt et nyt lovforslag i høring om mere gylle og kvælstof på markerne.

Det fremgår af lovforslaget, at det fremover er ministeren, der bestemmer, hvor meget kvælstof, der kan spredes på markerne. Men det vil koste natur og miljø, fastslår Danmarks Naturfredningsforening:

- Det er uansvarligt og forslaget vil kaste årtiers indsatser for et rent vandmiljø overbord. Danmark skal netop stramme – ikke slække miljøbeskyttelsen. Alligevel har regeringen hidtil udelukkende lempet eller fjernet beskyttelsen uden på noget tidspunkt at sætte andet i stedet. Det er stik i mod al sund fornuft, al videnskab og alt det, Danmark har arbejdet for i flere årtier. Vi mangler i den grad en miljøminister, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Mere forurening af EU's hårdest dyrkede land

De nye gødningsregler kommer efter en større kampagneindsats fra landbrugets organisationer. Her hedder det, at dansk korn på grund af miljøkrav ikke har et højt protein indhold. Sagen er, ifølge DN, blot den, at mere gødning ikke er forenelig med, at Danmark i forvejen er Europas hårdest dyrkede land.

- Regningen sendes direkte ud i vandmiljøet, som samfundet i årtier har betalt for at få levende igen. De indsatser er nu i spil uden, at det redder landbrugets økonomi, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Miljø- og fødevareministeren oplyser i en pressemeddelelse, at der er sat flere processer i gang for hurtigst muligt at få et opdateret fagligt grundlag, der kan danne baggrund for udmøntningen af en ændret gødskningslov. Blandt andet afventes en afrapportering senere på året fra kvælstofudvalget nedsat af den tidligere regering.

Miljøbeskyttelse afmonteres

Men den ekspertise venter regeringen ikke på, og lovforslaget skal hastes igennem, for at landbruget allerede fra næste år kan gøde mere. Regeringen forsøger ligeledes at afskaffe kravet om efterafgrøder og dropper også de sidste 25.000 ha randzoner. Dermed er nogle af de sidste årtiers vigtigste miljøindsatser afmonteret.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu nærlæse lovforslaget, men fastholder, at skal der gødes mere på nogle marker, skal der – som minimum – gødes mindre eller slet ikke på andre marker. Det stemmer overens eksperternes anbefalinger i Natur og Landbrugskommissionen fra 2013.

 

 

Danmark på kant med miljøforpligtelser

Nitratdirektivet, Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet fastslår, at medlemslandene ikke må forringe miljøtilstanden. Det gælder både tilstanden i vores vandmiljø – dvs fjorde, åer søer osv. og det gælder vores grundvand. Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at sætter ministeren ikke samtidig ny stærk beskyttelse af miljøet i stedet, vil det nuværende forslag være i strid med direktiverne.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk