Den frie vilde kystnatur er i spil. Regeringen åbner nu op for endnu mere byggeri end hvad et flertal i Folketinget vedtog sidste år  

Regering vil tillade endnu mere byggeri ved kysterne

Regeringen står klar med en række ekstra godkendelser til byggeri ved vandkanten.

7. oktober 2015
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen undersøger ifølge DR Nyheder muligheden for at udvide den ordning, der forsøgsvist skulle give ti byggeprojekter ved kysterne. Men før de oprindelige ti projekter er endeligt vedtaget endsige evalueret vil regeringen altså have mere byggeri og vil nu udvide ordningen til 19 projekter.

Danmarks Naturfredningsforening advarer skarpt mod at lukke de åbne kyster med byggeri:

- Vi advarede om, at forsøgsordningen med de ti projekter var en glidebane. Nu er der sket næsten fordobling af projekter. Vi er vidne til et historisk skred i natur- og landskabsbeskyttelsen og vi appellerer til Folketinget om ikke at sælge ud af det, generationer før os med god grund har beskyttet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Massiv modstand mod byggeri

Foreningen står ikke alene. Tæt på 123.000 borgere har hidtil underskrevet kampagnen 300meter.dk, mens en Gallupundersøgelse, foretaget for Danmarks Naturfredningsforening i 2014 viser, er 88 procent af de adspurgte er imod, at man bygger på landets yderste 300 meter kyststrækning.

- Kysterne er den sidste vilde natur, vi har i Danmark og det er under al kritik, at vi ikke formår at beskytte den. Det er en illusion at tro, at kysterne uden en stærk beskyttelse vil forblive ubebyggede. Når først markedskræfterne slippes løs i vel nok Danmarks flotteste natur, så bliver der rift om at bygge. Og der bliver rift kommunerne imellem at få det største hotel tættest på vandkanten. Vi kan kun indstændigt bede regeringen om at tænke sig om igen, og ikke sætte vores fælles arv over styr, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Det er næsten 100 år siden, der for første gang blev vedtaget en lovgivning, der beskytter og bevarer kysterne. Det er grunden til, at vi i 2015 stadig har den vilde og uberørte natur langs den jyske vestkyst, kilometervis af hvid sandstrand og fri adgang til kysten overalt i Danmark.

Den fremsynethed der dengang lå hos vores politikere har reddet vores unikke kyster fra bebyggelse og privatisering og samtidig ladet os beholde vores mest unikke natur.
 

 

Skriv under på 300meter.dk

Kystkampagne: Skriv under på 300meter.dk

 I 1937 vedtog folketinget den første naturbeskyttelseslov, der sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten.

Formålet var, at sikre kysterne mod byggeri og at sikre alle borgere adgang til stranden. Eller som statsminister Thorvald Stauning udtrykte det i sin afslutningstale:

”Vi befinder os i en af de sidste timer med hensyn til denne sag, hvis man vil redde værdier, som er i fare. Naturens redning for folket er ensbetydende med adgang til skønheds og sundhedskilder, og den Rigsdag som nu eventuelt redder disse store naturværdier fra undergang, vil samtidigt gøre sig fortjent af alle grundejere ved samtidigt at forhindre udsalg af tåbeligt snæversyn til skade for efterkommerne".

Skriv under her

 

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk