I Danmark er hver fjerde undersøgte art truet i større eller mindre grad. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser en indsats i skovene og en reel beskyttelse af arterne i det åbne land. Foto: Tine Gjerløv

EU: Naturen forsvinder i Europa

Moser, frøer, sommerfugle, enge – naturen forsvinder fra os og Danmark og EU får ikke bremset tabet af biodiversitet med den nuværende indsats. Det viser en evaluering fra EU Kommissionen. Danmarks Naturfredningsforening appellerer til Folketingets øvrige partier om at få naturen tilbage på dagsordenen.

20.oktober 2015

Først skulle EU-landene bremse tabet af biodiversitet i 2010. Det formåede den daværende regering med Lars Løkke Rasmussen i spidsen ikke. Det gjorde resten af Europa heller ikke. Så blev målet sat til 2020. Men heller ikke dette mål vil nås med de nuværende indsatser. Det viser en midtvejsevaluering fra EU-Kommissionen.

Tilbagegang

- I Danmark har vi endnu til gode at se bare ét konkret tiltag, der vil ændre den på alle parametre skræmmende udvikling. I stedet ser vi afvikling af natur-beskyttelse. Det vil i sagens natur give tilbagegang, konstaterer Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen skærer dybt i bevillinger til naturgenopretning over alt i landet, tillader sprøjtegifte og gylle i beskyttet natur, mens også randzoner ved vandløb og søer skal pløjes væk. I stedet har regeringen bebudet en indsats for naturen i 2016, der er så uklar, at der mest er tale om fugle på taget.

Regeringen har dog - i oppositionsrollen i 2015 - foreslået, at 20 procent af statens skove skal have biodiversitet som første formål.

Indsats hvor arterne lever

- En indsats for skovenes biodiversitet er rigtigt godt, men langt fra nok. Der skal også ske en indsats for naturen i det åbne land og i havet, hvor resten af arterne lever. Der er brug for, at naturen får mere plads og bedre sammenhæng. Den tidligere regering lavede en samlet plan for den danske natur, men endnu før den har forladt skrivebordene i det tidligere Miljøministerium, plukkes de vigtigste dele ud, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Blandt andet bebuder regeringen, at målet om at skabe et grønne netværk, der skal forbinde naturen i Danmark ikke skal realiseres. Det er ellers akkurat et af de tiltag EU’s Miljøkommissær, Karmenu Vella, efterlyser som et stærkt naturpolitisk virkemiddel.

Efterlev EU's direktiver

- Vi ved, hvad der skal til. Hvis vi som minimum implementerede EU's naturdirektiver, kom vi et vigtigt skridt videre. Men modet og viljen er fraværende blandt politikerne. Derfor ser vi en fuldstændig håbløs slingrekurs, hvor der det ene øjeblik skydes indsatser i gang for at blive fjernet næste dag. Det koster skatteyderne dyrt. Det koster naturen dyrt. Og regning for at få naturen på fode igen vil kun bliver større. Vi håber,  at Folketingets øvrige partier siger stop for gennemgribende afmontering af naturbeskyttelsen, vi bevidner netop nu og får skabt balance i tingene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser:

  • At EU’s mål bliver bindende
  • At regeringen afsætter betydeligt flere midler til naturpleje og naturgenopretning på finansloven frem til 2020
  • At regeringen fastholder kravet til kommunerne om at planlægge for mere plads og bedre sammenhæng i naturen via Grønt Danmarkskort
  • EU's evaluering tager udgangspunkt i landerapporter, som medlemslandene har sendt til EU Kommissionen. Kommissionen har samlet resultaterne for at danne et billede af, hvordan EU som helhed klarer sig. Der er ikke lavet sammenligninger af landene imellem.
     

 

 

FAQ om biodiversitet

 

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er en betegnelse for mængden og variationen af levende organismer fra alle kilder. Fra havet, ferske vande som søer og åer og økosystemer på landjorden som skove, enge, heder og overdrev.

Hvorfor er biodiversitet vigtig?

Vi lever af naturen - og er dybt afhængig af de 'tjenester', den leverer os.
En rig og robust natur giver os økosystemtjenester, som leverer fødevarer til mennesker og husdyr, rent vand, frisk luft, energi, materiale til produktion, byggeri, medicin og kosmetik.

Er tabet af biodiversitet stort i Danmark?

Undersøgelser viser, at det står slemt til med biodiversiteten i Danmark. En Undersøgelse, lavet af Danmarks Miljøundersøgelser, viste i 2011, at den biologiske mangfoldighed fortsat går tilbage i samtlige økosystemer.

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk