Nyheder august 2015

Få aktører bag sommerhetz mod DN

26. august 2015
Danmarks Naturfredningsforening kæmper for en rig natur og et rent miljø. Det kolliderer nogle gange med erhvervslivet, der ønsker at udvide deres produktion, selvom det vil koste på natur og miljø kontoen. Denne sommer har der været en række angreb på Danmarks Naturfredningsforening fra nogle ganske få af disse aktører.

Forbyd sprøjtegift før høst

12. august 2015
Netop nu sprøjtes det danske korn med sprøjtegiften Round Up. Det sker for at tvangsmodne kornet. I år sker det med henvisning til, at det våde og kolde vejr betyder, at kornet ikke når at blive modent før, der skal udlægges efterafgrøder. Danmarks Naturfredningsforening ønsker et forbud mod brugen af sprøjtegift før høst og anbefaler i stedet landbruget at begrænse forureningen af kvælstof med andre metoder end efterafgrøder.

Naturindsatsen i Danmark får klø i ny EU rapport

12. august 2015
Danmark skraber bunden, når det gælder naturens tilstand. Det viser Miljøagenturets nye rapport ”State of Nature in the EU”. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser konkrete indsatser fra den nye regering – særlig set i lyset af, at EU-rapporten samtidig slår fast, at landbruget er den største trussel mod naturen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?