Kyster. At bryde kystlinjen er utænkeligt, mener Danmarks Naturfredningsforening. 125.000 danskere er enige og har med deres underskrift bedt regeringen lade kysterne stå frie og ubebyggede også for de næste generationer. 

Regeringen fordobler byggeprojekter ved kysterne

Regeringen har sat navn på de ti vedtagede byggeprojekter ved vores kyster og varsler endnu mere byggeri. Det er første skridt mod et opgør med den unikke beskyttelse af vores kyster, mener Danmarks Naturfredningsforening.

 30. oktober 2015

- Forsøgsprojekterne er ikke et startskuddet til vækst i udkantsdanmark, men derimod til et opgør med en unik dansk værdi – nemlig de frie kyster.

Sådan siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, om de ti bygge- og anlægsprojekter i strandkanten, som folketinget vedtog ved årsskiftet, og som regeringen netop har sat navn på.

Med de ti projekter åbnes der op for byggeri inden for den 300 meter brede strandbeskyttelseslinje, der egentlig skulle beskytte kysterne mod byggeri.

- Godt nok kaldes det et forsøg, men regeringen slår selv på, at der kommer flere projekter. Regeringen siger også, at det ikke vil betyde noget for natur og miljø på trods af, at flere projekter indebærer lempelser af strandbeskyttelsen. Det kan komme til at gå hårdt ud over kystnaturen flere steder i landet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. 

Ingen naturprojekter

Da folketinget ved sidste årsskifte vedtog forsøgsordningen, lød det, at projekterne skulle udvælges efter i hvor høj grad, de ville fremme oplevelsen af naturen.

Blandt de vedtagne projekter er der meget få, der kan siges at bakke op om naturoplevelsen. Langt de fleste projekter handler om blandt andet hoteller og ferielejligheder i vandkanten.

Således skal der opføres en feriepark i Søndervig med 500 feriehuse med tilhørende faciliteter. På Nordals kommer et ferieresort med af 2 hoteller, op til 400 ferieboliger, 2 campingpladser, vandoplevelser, marina med 100 bådpladser, butikker og restauranter.

I Svendborg Kommune får de – trods massive lokale protester et øhavscenter, der indebærer ”en ny bygning” med plads til undervisning, cafe, ophold, vandsport, promenade, gennemgående cykelsti, støttefaciliteter for friluftsliv og vandsport osv. samt nye hotelværelser bygget ind i terrænet.

SE PROJEKTERNE Her er regeringens 10 byggeprojekter

Befolkningen er mod byggeri ved kysten

DN startede i maj en underskriftsindsamling for de frie kyster. Knap 125.000 danskere har indtil videre støttet op om DN’s ja til de frie kyster og nej til mere byggeri ved vandet.

- Vi taler på befolkningens vegne, når vi siger nej til byggeri helt ned til stranden. Det frarøver os alle vores frie kystlandskaber og kystnatur. I stedet for at bygge nyt, bør man udvikle de kystbyer, der rundt omkring i landet trænger til en kærlig hånd – eller renovere det, der i forvejen ligger ved vandet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun henviser til en undersøgelse fra Videnscenter for Kystturisme, der viste, at turisterne er meget tilfredse med kystnaturen og de frie kyster, men efterspørger mere interessante kystbyer.

Underskriftindsamlingen startede, da Venstre varslede at reducere strandbeskyttelseslinjen og fjerne loftet over de ti forsøgsprojekter, der allerede var vedtaget. Underskriftindsamlingen fortsætter med henblik på, at påvirke regeringens beslutninger vedrørende kysterne.

Læs mere om byggeri ved kysten her

 

 

Vi redder kysterne - vil du være med?

Kystkampagne: Skriv under på 300meter.dk

I 1937 vedtog folketinget den første naturbeskyttelseslov, der sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten.

I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.

DN startede en underskriftindsamling i maj-måned, da Venstre varslede at reducere strandbeskyttelseslinjen og fjerne loftet over de ti forsøgsprojekter ved kysterne, der blev vedtaget ved årsskiftet.

Underskriftindsamlingen tæller 127.000 underskrifter og fortsætter med henblik på at påvirke regeringens beslutninger vedrørende kysterne.

Skriv under: 300meter.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk