VANDLØB. Fiskene går op og gyder i de mange små vandløb, fordi vandkvaliteten er blevet bedre. Det er hovedløst nu at fjerne indsatserne i de små vandløb, mener DN.

Der er mere liv i åen - men det forsvinder måske igen

Livet er vendt tilbage i de danske vandløb, takket være samfundets fælles indsats mod forureningen. Men regeringen vil omlægge en del af disse vandløb til afvandingskanaler for landbruget. Det betyder, at indsatserne kan være tabt og myldret af liv i åen på retræte. 

9. december 2015

Vandkvaliteten i et antal danske vandløb er blevet markant bedre og åer og bække har fået et mere varieret dyreliv. Det understøttes også i en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet.

Rapporten bygger på data fra det Nationale Program for Vandmiljø og Natur (NOVANA), som har indsamlet information om vandets kvalitet og sammensætningen af smådyr på 250 forskellige stationer i primært større danske vandløb.

Mere liv i åen

- Det er en rigtig god nyhed til os alle sammen. Vi begynder nu at få fuld valuta af de milliardinvesteringer, samfundet foretaget gennem de sidste 30 år og vi kan igen glæde os over rigere vandløb. Nu gælder det selvsagt om at fastholde og udbygge indsatserne, akkurat som vi i øvrigt er forpligtet til, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Men glæden kan vise sig kort. Regeringen lægger nemlig i et vækstudspil op til at tage en betydelig del af de små vandløb ud af indsatsplanerne. De skal i stedet i højere grad fungere som afløbsrør for landbruget.

Men kvaliteten i de store vandløb afhænger af kvaliteten i de små. Derfor er udspillet dræbende for livet i åen og svarer det til at kaste 30 års indsats over bords, fastslår Danmarks Naturfredningsforening:

Mindre liv i åen

- Regeringens udspil indebærer, at fælles værdier og fælles indsatser spildes for at tækkes et enkelt erhverv. Det er at tilgodese ens egen lille snævre vælgergruppe, når man så entydigt tilgodeser et erhverv på bekostning af de mange. Tiden er ikke til at gamble, med det vi har, men til at sikre at det bliver endnu bedre, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hvis det lykkes regeringen at komme igennem med udspillet vurderer Danmarks Naturfredningsforening, at beskyttelsen og indsatsen i omkring 6000 km vandløb forsvinder.

Det sker samtidig med, at regeringen vil tillade flere svin, mere gylle og fjerne randzonerne omkring vandløbene. Det skal ses i lyset af, at 56.000 kilometer vandløb i forvejen er blevet udskrevet af vandplanerne, mens også nær 120.000 småsøer er taget ud.

- Når det gælder natur og miljøbeskyttelse, er vores regering ikke glade for EU og gør sig alverdens krumspring for at undgå at efterleve EU's regler. Vi opfordrer partierne omkring regeringen til ikke at sende regningen videre til næste generation men tage ansvar, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Udbredt vrede

Danmarks Naturfredningsforening står ikke alene. Lystfiskere og naturinteresserede i tusindtal er blevet oprørte over, at miljø- og fødevareministeren omtaler vandløbene som ”forhadte” og dermed ensidigt kører med på landbrugets retorik.

Læs mere om vandløb her

 

 

 

Vandplaner

  • Vandområdeplanerne består af fire planer, der beskriver indsatserne for vandmiljøet 2015-2021. Planerne hed tidligere vandplaner.
  • Planerne skal rumme mål og indsatser for kystvande/fjorde, søer, vandløb, spildevand, miljøfremmede stoffer og grundvand. Indsatserne bidrager til, at Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv.
  • Planerne blev sendt i seks måneders høring inden jul 2014, og de endelige planer skulle vedtages inden udgangen af 2015.
  • De er nu skrottet og Eva Kjer Hansen forventer at offentliggøre et nyt udkast til vandområdeplaner i første halvdel af 2016
  • Læs DNs høringssvar til vandplanerne

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?