Mere vand i Rude Skov

Torsdag d. 7. maj kl. 18.30 - 21.00

Fire søer i Rude Skov skal gøres mere vandrige, og det vil glæde både plantearter og frøer. Projektet, der er en del af Mølleå-projektet, vil også frilægge en rørlagt strækning og vandløbet mellem Sækkedam og Skovrødsø.

Skovfoged Peter Søland vandrer en tur i skoven med turdeltagerne og fortæller om, hvordan skoven vil forandre sig, når der kommer mere vand.

Mødested: Rude Skov Naturskole på Biskop Svanes Vej 50.

Tilmelding ikke nødvendig.


TURREFERAT
Smuk aftentur torsdag den 7. maj med skovfoged Peter Søland

Da skoven stod lysegrøn og anemonerne endnu stod hvide mødtes 50-60 interesserede deltagere uden for Naturskolen i Rude Skov til en fin aftentur til nogle af de fire søer, hvor vandet om vinteren stemmes 30-60 cm op for, at der om sommeren kan blive vand nok til Dumpedalsrenden. De fire søer er Ræve Sø, Ebberøddam, Stubbesø og Skovrøddam.

Fra gammel tid er søerne forbundne med dybtliggende rør for at undgå den tilstopning med blade, der ville finde sted i åbne grøfter. De modtager vand helt ovre fra området ved Løje sø, som ligger i en kote, der skulle ligge 16 m højere end udløbet til Dumpedalsrenden. Så vandet løber gerne ned mod renden. Men udløbet fra søerne er nu forsynet med nogle centrifugalbremser, der kan standse det, indtil vandstanden når op på et fastsat niveau, hvorefter det overskydende løber ud. Disse anordninger ligner almindelige brønde med klare brønddæksler. I Skovrøddam ligger det i det sydvestlige hjørne, og vi kunne høre vandet løbe ud derfra til Dumpedalsrenden, som leder det til Furesøen.

Systemet med de forbundne søer havde sin storhedstid fra 1650 - 1770, hvor der blev fisket op til 30.000 karper fra søerne, som blev tømt for vand, når man skulle have fat i fiskene på deres forskellige stadier.

I 1890 tørlagde man Ebbrerøddam og Skovrøddam for at få høslet på området, men opgav det i 1930 og satte vand på, så Ebberøddam er halvt dækket af vand. Man kan se, at vandet i 1880 må have stået 2,5 m højere end nu og overvejer, om man igen skal genskabe den oprindelige sø. I så fald ville den holm, vi var ude på, blive til en ø, hvor fugle kan yngle i fred for ræve - og for mange mennesker? Men det er nu så smukt, som det er. Området er af Naturstyrelsen udpeget som løvskov, der skal have lov til at stå urørt. Det giver stor artsdiversitet - mange arter af planter og dyr.

Også Sækkedammen fik i 1993 betegnelsen urørt skov. Den var på det tidspunkt beplantet med høje graner, der havde svært ved at trives i den tidligere højmose, som trods dræning var meget våd. Der er ved boring målt 7-8 m spagnum under planterne. Når træerne mistrives, har de mindre modstandskraft mod barkbiller, som dræber dem. Derfor står der nu nøgne, døde stammer 10-15 år, indtil de knækker i en storm. Som forstmand er Peter Søland ikke glad for kravet om at lade sådan en granskov stå som urørt skov, fordi barkbillerne spredes derfra til de granplantninger, der skal vokse til tømmer. Nu stopper man grøfterne og håber at genskabe den højmose, der var der engang.

Store Stubbesø var også en granskov, der blev fjernet i 2003, samtidig med, at man stoppede de drænende grøfter og ledte vandet fra søsystemet til den. Det viste sig, at der var så meget spagnum på midten af området, at det svulmede op til en ø, da der blev tilført vand. Den ø er nu en yndet yngleplads for gæs og ænder, hvor rederne er beskyttet mod ræve. Vi kunne beundre, hvor hurtigt der er kommet bredvegetation langs søen.

Det var dejligt at gå ude i den smukke forårsaften og at få svar på nogle af de spørgsmål, man stiller sig, når man ser, hvad der sker. Interessant at høre, hvad det er for overvejelser om at genskabe naturen, der ligger bag. Peter Søland var også interesseret i at høre deltagernes mening: skal der være mere vand i Rude Skov?

Tekst: Marianne Villumsen - foto: Leif Bolding

 

 

 

 

Bliv frivillig aktiv

Kontakt din lokale DN afdeling for at høre mere om vores aktiviteter.

Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på.

Find din afdeling her

Bliv medlem

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.
Bliv medlem her