Ny formand i DN Rudersdal

Efter 13 år i bestyrelsen stopper Bill Arthy som formand i den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. I stedet har afdelingen valgt Christina Steenbeck, der bor i Høsterkøb, som ny formand. Hun glæder sig til arbejdet, for der er nok at tage fat på, selvom Rudersdal på mange måder er en grøn kommune.

- Jeg er glad for at bestyrelsen enstemmigt har peget på mig til at efterfølge Bill, der har gjort en kæmpe indsats for foreningen og utrættelig har deltaget i debatten for at sikre en grønnere dagsorden her i kommunen, siger Christina Steenbeck. Hun er 44 år, uddannet biolog fra Københavns Universitet og arbejder til daglig i Vejdirektoratet. Igennem mange år har Christina arbejdet med natur, dels i private rådgivningsfirmaer, dels som ansat fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

”Vi har en meget rig og spændende natur i kommunen. Det er ikke almindeligt, at en bynær kommune har så varieret og rig en natur lige ved døren, og det er et gode, som tiltrækker mange borgere. Det er vigtigt, at vi passer godt på den, både for vores egen og for naturens skyld, og det vil vi i DN-Rudersdal gerne bidrage til. Derfor vil jeg arbejde for, at kommunen etablerer et grønt råd, sådan som de fleste andre kommuner i Danmark har det. Her kan vi sammen med andre interessegrupper indgå i en konstruktiv, løbende dialog med kommunen om hvordan vi passer bedst på natur- og landskabsværdierne samtidig med at der er plads til den almindelige udvikling i samfundet.”

Bill Arthy, født i Essex, England, kom til Danmark i 1968, stiftede familie - og bosat i Birkerød i 40 år. Han siger: ”Det har været en stor oplevelse og glæde for mig som formand at arbejde sammen med bestyrelsen, der blev dannet fra Søllerød og Birkerød afdelinger efter kommunalreformen i 2007. Vi har fredet de resterende områder som ikke var fredet i forvejen. Bestyrelsen, med 15 dygtige og arbejdsomme medlemmer, har medvirket som både aktive og initiativrige partnere til kommunen for at sikre og bevare Rudersdal som en grøn kommune, et arbejde som vi kun kan være tilfredse med.”

Christina Steenbeck håber på et fortsat godt samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere og glæder sig til at blive det nye ansigt i kommunen for Danmarks Naturfredningsforening.