Kom til årsmøde i DN-Rudersdal

Mandag den 23. november klokken 19.30

Mødet afholdes i Store sal i Hovedbiblioteket Stationsvej i Birkerød.

Øresund under overfladen - naturen og miljøet i Øresund
Mødet indledes med et foredrag af Michael Olesen, der er marinbiolog, lektor emeritus fra Københavns Universitet og seniorrådgiver hos Rambøll.

Om foredraget skriver han:

Øresund er et enestående naturområde midt i nordens mest tætbefolkede område. Som forbindelsesled mellem Nordsøen og Østersøen oplever Øresund en kolossal fysisk variation, der sætter sit præg på livet både over og under overfladen.

De forskellige bundtyper, strømforhold og dybdeforskelle i kombination med at trawlfiskeri har været forbudt i over 50 år, har gjort Øresunds natur meget righoldig. Men natur og økologi er presset, så Øresund bør nyde langt større beskyttelse, så disse kvaliteter kan bevares.

Efter foredraget afholdes det ordinære årsmøde med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  4. Forslag fra medlemmerne
  5. Eventuelt

Alle er velkomne, men kun medlemmer af DN har stemmeret.

Med venlig hilsen
DN Rudersdal

Fra DN Rudersdals tur til Rude Skov.

 

 

Bliv frivillig aktiv

Kontakt din lokale DN afdeling for at høre mere om vores aktiviteter.

Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på.

Find din afdeling her

Bliv medlem

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.
Bliv medlem her