ØRESUND: Et travlt farvand både oven vande såvel som under vandet. Øresunds diversitet sammenlignes med regnskovenes. Foto: OCEANA

Stor konference om fremtidens Øresund

ØRESUND: Hvordan beskytter vi naturen i et af Danmarks rigeste farvande bedre? Det er spørgsmålet, når Danmarks Naturfredningsforening sammen med otte andre organisationer fra begge sider af Øresund afholder konference, hvor også Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen deltager.  

21. januar 2016

Der bor flere millioner mennesker omkring Øresund og sundet bliver flittigt brugt både erhvervsmæssigt såvel som til alle mulige fritidsinteresser. Vandet er rent og der er havnebade flere steder i Malmö og i København. Øresund har som et af de eneste steder i Danmark, et naturskånsomt rekreativt og erhvervsmæssigt fiskeri. Men der "fiskes" også efter andet i Øresund, nemlig råstoffer til bygge- og anlægsbranchen, og denne udnyttelse af havbunden kan påvirke den havnaturen negativt.

Sammenlignes med regnskov

- Øresund er et rigt farvand med en helt enestående marinnatur, og masser af brugere. Med konferencen ønsker vi at skabe et forum på tværs af interessentgrupperne og landegrænserne, der kan se på hvordan en benyttelsen af naturen, kan tænkes sammen med blandt andet turisme og erhverv på en bæredygtig måde. Målet er på sigt at få Øresund bedre beskyttet, så vi har en unik natur at give videre til de næste mange generationer, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Øresund findes der en helt unik samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. På grund af Øresunds store variation i både dybdeforhold, sedimenttyper og saltindhold har Øresund i forhold til sin størrelse en unik samling af forskellige plante- og dyresamfund. Der findes alt fra klippekyster over stenrev til sand og blød mudderbund, og sundet er hjemsted for et betydelig variation af arter. En af oplægsholderne , Jens Peder Jeppesen, direktør i Øresundsakvariet, har sågar sammenlignet diversiteten i Øresund med diversiteten i en regnskov.

Minister fortæller om ambitioner for sundet

Den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner konferencen og præsenterer sine og regeringens visioner for Øresund. Oplægsholderne er en perlerække af forskere fra Københavns Universitet, direktør for Øresundsakvariet og den svenske Nationalpark Kosterhavet, samt fritidsbrugere og fiskerierhvervet. Endeligt er der en paneldebat med præsentation af, hvad danske og svenske politikere vil med Øresund i fremtiden. Panelet består af danske folketingspolitikere samt danske og svenske kommunalpolitikere. Læs hele programmet her

Bag konferencen står Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Oceana, Friluftsrådet, WWF Verdensnaturfonden , Øresundsakvariet, Greenpeace, marinbilog.se og Øresundsvandsamarbejdet. Konferencen er støttet Aage V. Jensen Naturfond og Friluftsrådet.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig her senest den 29. januar 2016. Pressen er velkommen.
 

 

 

Øresund

Millioner af mennesker har mulighed for at bruge Øresunds rige natur og for eksempel dykke, tage på marsvinsafarier og sælekspeditioner, eller kigge på fugle og bedrive lystfiskeri. 

Øresund har siden 1932 været beskyttet af et forbud mod trawlfiskeri, og det har været medvirkende årsag til, at de marine naturtyper ikke er blevet ødelagt, som de er så mange andre steder i de danske farvande. Fiskeriet sker med naturskånsomme redskaber. 

Øresund består af lavvandede bugter og dybder med op til 40 meter. Middeldybden i Øresund er ca. 11 meter. Sundet er mellem fire og 28 kilometer bredt, 118 km langt og byder på sandbund, stenrev, muslingebanker og blotlagt grundfjeld. Øresund står for ca. 25 procent af vandudskiftningen mellem Østersøen og Kattegat/Nordsøen.

 

Kontakt

Therese NissenTherese Nissen
Lokale sager
Evighedstræer

31 19 32 31
tgdn@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?