FINKE. Danmarks natur er noget af Europas mindste og ringeste. Det kræver aktiv politisk handling at ændre dette, men i stedet har regeringen med sin nye landbrugspakke givet naturen endnu et slag.

Nyt råd ser kritisk på målopfyldelse på natur- og miljøområdet

Nyt råd ser regeringen efter i sømmene, når det gælder om at opfylde Danmarks forpligtelser på natur og miljøområdet. Målopfyldelsesrådet består af en række grønne organisationer.  Rådet sætter kritisk fokus på om Danmark overholder EU direktiver og internationale aftaler. 

26. januar 2016

Målopfyldelsesrådet havde tirsdag sit første møde. Her var fokus netop på den landbrugspakke, regeringen sammen med de øvrige partier i blå blok netop har stemt igennem og de udfordringer, den giver i forhold til Danmarks direktiv-forpligtelser.

Regeringens nye landbrugspakke fjerner netop række af de virkemidler som Danmark har meldt ind til EU som opfyldelse af flere EU direktiver men samtidig er det uklart, hvad der præcist stilles i stedet, og hvordan Danmark fremover skal leve op til EU-direktiverne.

Rådet er enige om, at der er behov for, at dialog med EU kommissionen ikke alene foregår mellem staten og kommissionen, men at der også kommer aktive input fra de grønne organisationer. Derfor vil der også blive taget kontakt til EU kommissionen fra organisationerne.

Rådet består af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Det Økologiske Råd, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund og Økologisk Landsforening, mens WWF bidrager ad hoc.

- Rådet arbejder med at sikre opfyldelse af mål for natur og miljø i vores internationale forpligtelser og vi vil komme med forslag til positive virkemidler og med forslag til at fjerne barrierer, siger Susanne Herfelt, direktør, miljø & klima, i Danmarks Naturfredningsforening.

 

Naturbeskyttelsen lempes

Regeringen har opgivet flere natur og miljøindsatser. Således ophæves forbuddet mod at gødske og sprøjte natur, der ellers er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, mens Naturplan Danmark, som Grønt Danmarkskort var en del af, stort set er skåret bort i den nye finanslov.

Til gengæld har landbruget, der fylder 62 pct. af det danske areal fået tilladelse til at gøde og sprøjte mere og tættere på naturen.

Kontakt

Susanne Herfelt
Direktør, Miljø & Klima

30 25 60 56
she@dn.dk

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?