KYSTER: Det politiske spil om de åbne kyster og det åbne land buldrer. DN gør derfor to ministre opmærksom på, at der er brug for beskyttelse af naturskatten frem for planloven. 

Storpolitisk spil om de frie kyster og det åbne land

Danmarks Naturfredningsforening har i dag sendt breve til to ministre for at gøre opmærksom på, at kysterne og det åbne land har brug for beskyttelse og god planlægning snarere end den liberalisering af Planloven, som regeringen lægger op til.

17. februar 2016

Netop nu forhandles der om nogle af de væsentligste love, naturen i Danmark har: Planloven og Naturbeskyttelsesloven. Regeringen ønsker at liberalisere lovene, så det bliver lettere at bygge ved kysterne og i det åbne land.

Danmarks Naturfredningsforening advarer på det skarpeste mod at lukke det åbne land til og sælge ud af arvesølvet – de storslåede frie kyster.

I to breve til henholdsvis miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen opfordrer Danmarks Naturfredningsforening til at lade de danske kyster være frie og ubebyggede, samt at lade planlægning og ikke planløshed råde i det åbne land.

- Vi opfordrer indtrængende til, at regeringen lytter til de massive protester, der er opstået over, at der skal kunne bygges langs dele af kysterne. Generation efter generation har værnet om de værdier, der ligger i det hvide sand, og det er uhørt, at en regering nu vil sælge ud af det, vi har til lån af fremtidige generationer, siger Michael Leth Jess, direktør i Natur & Plan, Danmarks Naturfredningsforening. 

LÆS: Brev til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen

LÆS: Brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Beskyttelsen skal væk, mener regeringen

Flere end 140.000 danskere har skrevet under på, at vi skal beskytte de frie danske kyster og titusindvis borgere trodsede bidende kulde og vind for med fakler og bål at slå ring om kysterne i slutningen af januar. En undersøgelse, Gallup har udført for Danmarks Naturfredningsforening, viser, at otte ud af ti danskere ønsker bevare kysterne frie og ubebyggede.

I de to breve gør foreningen ligeledes opmærksom på, at de bebudede lempelser af Planloven vil betyde, at Danmark, som vi kender det, vil stå forandret tilbage.

Regeringen vil nemlig ophæve den kystnærhedszone, der i dag strækker sig tre kilometer ind i landet og beskytter vores kystlandskaber mod byggeri. Det sker selvom en større procentdel af de kystnære områder allerede i dag omdannes til bebyggelse og infrastruktur end i resten af landet.

I det mere end 100 punkter lange udspil fra regeringen står, at ”virksomheder og det lokale fritids- og foreningsliv skal kunne skabe tidssvarende faciliteter og anlæg langs kysterne”.

Regeringen er upræcis og formuleringen åbner op for en meget bred fortolkning af byggemuligheder, mener vi.

Fra ishus til hotel

Et ishus synes således at kunne udvikle sig – efter behov - fra ishus til restaurant til hotel. Campingpladsen kan med tiden føle behov for et vandland eller et feriecenter.

Også reglerne for landzonen står til lempelser, hvis regeringen får magt, som den har agt. Landbruget skal nemlig også kunne bygge længere ude i landskabet end i dag. Regeringen ønsker også, at alle skal kunne udvide sin bolig eller sin erhvervsvirksomhed op til 500 m2 uden tilladelse. Det betyder, at kommunen ikke bliver spurgt om byggeriet, og at naboer, borgere og organisationer ikke bliver hørt. I stedet skal kysterne, hvis regeringen får flertal for deres forslag, overgå til de almindelige landzoneregler. Det vil give et uhørt stærkt pres på naturen, fordi det kan udløse et byggeboom af dimensioner. Det er i forvejen ved kysterne, der bygges mest i landet.

Der åbnes også op for 15 yderligere turismebyggerier helt ud til vandet, der også kan omfatte nye sommerhuse. Det sker, selvom der i dag er omkring 20.000 ubebyggede sommerhusgrunde i Danmark og derudover ca. 15.000 sommerhuse til salg. Det sker også selv om de første 10 turismebyggerier først lige er udpeget og de endnu hverken er bygget eller deres konsekvenser evalueret.

- Vi er et lille og tæt bebygget land. Vi har brug for mere planlægning snarere end mindre. Hvis regeringen får gennemført sine lempelser vil det åbne land med de skarpe grænser mellem land og by ændre karakter for altid, siger Michael Leth Jess.

 

 

 

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk