Danmarks Naturfredningsforening, Maj 2016

Mød os på Folkemøde Kalundborg i Høng

Temaet er Ud med sprøjten = Giftfri have
Hvis du har en have, stor eller lille og du anvender sprøjtemidler kan du lørdag d. 28. maj møde os på Folkemødet og få en snak om giftfrie haver og alternativerne til at anvende sprøjtemidler i din have.

Plænerens, ukrudtsmidler, midler mod mos og snegle og meget andet lokker i butikkerne. Reklamer og etiketter lover nem og hurtig bekæmpelse af havens plager, så du får tid til at nyde livet i haven.

Men du risikerer, at sprøjtegiftene ender i grundvandet. Når vi bruger sprøjtegift, ødelægger vi også betingelserne for vilde insekter, padder, fugle og andre dyr.

Det gælder i landbrugslandet, hvor biodiversiteten er under pres og mange arter er truede.

Men det gælder også i private haver, som ellers kunne være et helle for truede arter. Til dato er 6.113 haver over hele landet tilmeldt Giftfri Have. Det svarer til 11.607.291 giftfrie m2.

Hvis du tilmelder din giftfrie have til Giftfri Have på Folkemødet kvitterer vi med en biologisk dyrket plante til de første 50, der tilmelder sig Giftfri Have.
Når du tilmelder din have kampagnen Giftfri Have, lover du at lade være med at bruge sprøjtegift i din have.

Vi kontrollerer dig ikke, men med din tilmelding støtter du vores arbejde for 100.000 giftfrie haver i Danmark

 

Vandretur til Fuglefjeldet på Store Vrøj, Saltbæk Vig

Få en sjælden naturoplevelse d. 18. juni – tag med på en 11 km vandretur i det for offentligheden lukkede område.

Turen går til Sorte Mølle, hvor det vil være muligt at komme op i møllen. Der fortælles om møllerne, derefter videre til Fuglefjeldet med korte stop ved Mindestenen og den gamle skole.

Frokosten indtages ved Fuglefjeldet. Stop ved Store Brud, hvor der fortælles om digebruddet i 1921 og truende digebrud i de senere år. Sidste stop er Vrøjgården, hvor der fortælles om den daglige drift anno 2016.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde. Begrænset deltagerantal. Se mere på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg under lokale arrangementer

 


Oplev nattens lyde og insektliv

Oplev nattens lyde og insektliv med flagermus-lytter og insektlagen d. 1. juli. Vi tænder bålet, hygger og lytter til lydene med nattehimlen over os.

Arrangementet sker i samarbejde med Naturpark Åmosen og Natur og Ungdom Vestsjælland. Overnatning i shelters – er frivilligt - kr. 50,00 pr. person inkl. morgenmad.

Tilmelding nødvendig. Begrænset antal deltagere. Også velegnet for børnefamilier. Se mere på: www.dn.dk/kalundborg under lokale arrangementer.

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har ca. 133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger. Læs mere om DN Kalundborg på www.dn.dk/kalundborg

                                               Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen