Kom til årsmøde i DN-Rudersdal

Onsdag den 9. november klokken 19.30-22.00

Årsmødet indledes med et foredrag af Jette Baagøe, som i mere end 30 år har ledet Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, og som har været formand for den styregruppe, der indstillede og opnåede at få det nordsjællandske parforcejagtlandskab nomineret til UNESCO´s liste over Verdens kulturarv.

De danske konger dyrkede parforcejagt fra 1670 til 1777, og systemet af jagtveje gående ud fra den centrale stjerne, hvor otte veje mødes, eksisterer stadig i de nordsjællandske skove.

Parforcejagtlandskabet og processen frem mod dets udpegning til verdenskulturarv kan der, som Jette Baagøe nævner, fortælles om på mange forskellige måder. I naturfredningssammenhæng vil det være rimeligt at komme ind på de beskyttelseshensyn, som også er en del af det ganske mangfoldige emne.

Forhåbentlig vil foredraget inspirere til en livlig efterfølgende debat.

Herefter årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne
1.
Valg af dirigent

2.
Bestyrelsens årsberetning - turgruppen - stigruppen - vandgruppen - fredningsgruppen - øvrige grupper – vejkanter / flora, flagermus, information

3.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Note: Bestyrelsen har besluttet at reducere antallet af medlemmer af bestyrelsen fra 15 til 12.

4.
Forslag fra medlemmerne
Note: Der er ikke fremkommet nogen forslag fra medlemmerne.

5.
Eventuelt Afslutning – tak for i aften.

Det er også muligt at melde sig som ressourceperson til specielle opgaver.

Sted: Store sal, Hovedbibliotek i Birkerød

Tilmelding: Ikke nødvendig

 

Fra DN Rudersdals tur til Rude Skov.

 

 

Bliv frivillig aktiv

Kontakt din lokale DN afdeling for at høre mere om vores aktiviteter.

Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på.

Find din afdeling her

Bliv medlem

Støt DN's arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.
Bliv medlem her