Danskerne vil have økologi for deres pensionspenge

22. juli 2016

Hvis danskerne skal investere deres hårdt optjente pensionspenge i dansk landbrug, som regeringen planlægger, så ønsker et stort flertal, at det skal være i økologiske frem for i det konventionelle landbrug, viser en ny undersøgelse fra TNS Gallup.

Regeringen vil oprette fonden ”Dansk Landbrugskapital”, der skal hjælpe dansk landbrug, der med næsten 400 mia. kr i gæld er i store økonomiske problemer. Midlerne til fonden skal primært komme fra pensionskasserne. Men her har regeringen gjort regning uden vært. For danskerne vil måske nok smide penge i landbruget, men helst der, hvor de kan se en åbenbar succes. Således ønsker fire gange så mange danskere, eventuelt at investere i økologisk landbrug frem for i konventionelt landbrug. Det viser en Gallup-undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har fået udarbejdet.

Vil bruge penge på økologi

Ifølge undersøgelsen fra DN så foretrækker 44 procent af danskerne, at pensionsselskaberne investerer i økologisk landbrug, mens blot 9 procent svarer, at de vil investere i konventionelt landbrug.
33 procent ønsker at investere i begge, mens 14 procent er uafklarede. Undersøgelsen sender et klart signal om, at danskerne ikke ønsker at sætte deres pensionspenge på spil i konventionelt landbrug, der har oparbejdet en enorm gæld, siger politisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lisbet Ogstrup.

-Vi ser det også som et udtryk for, at der er kommet en større bevidsthed om, at økologi er vejen frem for dansk landbrug, frem for konventionelt, der nu i stor stil er gældsramt, og i tilgift har negative effekter som sprøjtegifte på vores natur, miljø og i vores drikkevand. Danskerne ønsker økologi med sunde fødevarer, og som kan sikre både deres børn og børnebørn rent drikkevand fra hanen, siger Lisbet Ogstrup.

Undersøgelsen fra Gallup viser også, at der blandt vælgere fra alle partier er flertal for at investere i økologi frem for konventionelt. For eksempel ønsker 25 procent af regeringspartiet Venstres egne vælgere, at hvis der skal investeres pensionspenge i dansk landbrug, så skal det være i økologi. Blot 13 procent af Venstres vælgere vil sætte pengene i konventionelt.

I regeringens største støtteparti, Dansk Folkeparti, foretrækker 35 procent af vælgerne økologi, mens 16 procent peger på konventionelt.

Enorm gæld

Den danske regering har selv lagt op til at investere 0,5 mia. i den nye investeringsfond til danske landmænd. Pensionskasserne skal så bidrage med 1,5 mia. kr.

Formålet med fonden er at skabe ”mere effektive landbrugsenheder og en stærkere kapitalisering i landbruget”, som regeringen selv udtrykker det. Landbruget har i dag en gæld, der nærmer sig 400 mia. kroner, på trods at der årligt bliver givet op imod 10 mia. kroner i direkte landbrugsstøtte.

-Vi kan se, at både danske og udenlandske forbrugere i højere grad efterspørger fødevarer, der er produceret bæredygtigt uden brug af sprøjtegifte. Det er samtidig langt bedre for naturen og miljøet. Derfor er det oplagt at støtte den udvikling, frem for at satse på mere af det samme, siger Lisbet Ogstrup.


Infografik.

Både røde og blå vil have økologisk

Undersøgelsen fra Gallup viser også, at der blandt vælgere fra alle partier er flertal for at investere i økologi frem for konventionelt. For eksempel ønsker 25 procent af regeringspartiet Venstres egne vælgere, at hvis der skal investeres pensionspenge i dansk landbrug, så skal det være i økologi. Blot 13 procent af Venstres vælgere vil sætte pengene i konventionelt.

I regeringens største støtte parti, Dansk folkeparti, foretrækker 35 procent af vælgerne økologi, mens 16 procent peger på konventionelt.

-Det er positivt, at der blandt vælgere fra alle partier er en langt større lyst til at støtte økologisk landbrug frem for konventionel, siger Lisbet Ogstrup.

-Hvis regeringen vil oprette fonden ”Dansk Landbrugskapital” må det helt klart være en fond, der skal investere i økologisk landbrug. Og skal danskernes pensionspenge bidrage til fonden, må vi forvente, at pensionskasserne kræver, at fonden skal bruges til økologisk landbrug.

FAKTA:

Undersøgelsen er lavet fra den 6/7 2016 til 12/7 2016, blandt repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

1061 personer har medvirket i undersøgelsen. De blev stillet spørgsmålet:

Regeringen vil oprette fonden ”Dansk Landbrugskapital”, der skal hjælpe det gældsramte landbrug økonomisk med 2 mia. kr. Pengene skal primært komme fra pensionskasser, der forventes at bidrage med 1,5 mia. kr. til landbruget. Staten bidrager med 0,5 mia. kr. Hvis dine pensionspenge skulle investeres dansk landbrug, ville du så helst investere i økologisk landbrug eller konventionelt landbrug? Svarmuligheder: Økologisk landbrug/Begge dele/Konventionelt landbrug/Ved ikke

Svarene fordeler sig således:

44% Økologisk landbrug/ 33% Begge dele/ 9% Konventionelt landbrug/ 14% Ved ikke

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?